Uusien materiaalien kestävä kierrätys (NeReMa)

Hanke lyhyesti

Projektin tavoitteena on tehdä valittujen jätteenkäsittelyketjujen (arvoketjujen) nykytilan sekä alan kehitykseen vaikuttavien tulevien toimintaedellytysten ja vaatimusten kattava kartoitus. Ketjut sisältävät toimintavaiheet jätteen syntykohteesta käsittely- ja kierrätysprosessien kautta hyödynnettävien tuotteiden ja materiaalien valmistukseen. Arvoketjujen analyysin ja systemaattisen mallinnuksen kautta tunnistetaan kunkin ketjun tärkeimmät kehitystavoitteet ja -kohteet. Tulosten pohjalta laaditaan ehdotus aihealueeseen liittyväksi CLEEN-tutkimusohjelmaksi tai ehdotuksia muista tutkimusprojekteista.

Tutkittavat arvoketjut ovat:

 • Arvomateriaalien talteenotto elektroniikka- ja sähkölaitejätteestä (WEEE);
 • Rakennus- ja purkujätteen (C&D) kierrätys ja hyödyntäminen;
 • Kaupan ja teollisuuden jätteen (C&I) kierrätys ja hyödyntäminen;
 • Yhdyskunta/ kotitalousjätteen (MSW) kierrätys ja hyödyntäminen sekä
 • Romuautojen (ELV) kierrätys ja hyödyntäminen.

Kaikki arvoketjuanalyysit toteutetaan pääsisällöltään samalla tavoin, kuitenkin arvoketjukohtaisesti soveltaen. Kunkin arvoketjun osalta käydään läpi seuraavat vaiheet:

 • Arvoketjun määrittely, toimintaa ohjaavat ajurit ja tulevat trendit
 • Markkina-analyysi ja taloustieto, markkinatrendit ja kierrätyksen esteet
 • Jätteiden tuotanto (määrä ja laatu), kierrätysasteet, laatuvaatimukset ja niiden kehittyminen
 • Arvoketjujen tekninen analysointi, teknologiat ja prosessit, haasteet, ympäristö- ja työterveysasiat
 • Perustapauksen analyysi, karkean tason LCA ja kustannusanalyysi
 • BAT-analyysi, perustapauksen vertailu BREF-dokumenttien, muun BAT-tiedon ja edellisissä vaiheissa tunnistettujen kaupallisten prosessien pohjalta arvioituun BAT-tasoon
 • Parannusmahdollisuudet ja kehitystavoitteet

Projektin tuloksia voidaan hyödyntää sekä tulevien tutkimushankkeiden suunnittelussa että laaja-alaisesti kierrätys- ja jätesektorin toimijoiden päätöksenteon tukena. Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi hanke tuottaa tietoa myös yhteiskunnallisten päätösten pohjaksi. Tämä hanke ja sen pohjalta käynnistettävät kehityshankkeet mahdollistavat korkeatasoisen osaamisen sekä kestävien, tulevaisuuden markkinoiden vaatimukset täyttävien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Siten projekti parantaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä ja kotimaisilla markkinoilla.

Lisätietoja 

Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE, jäteasiainyksikkö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.4.2013 klo 12.25, päivitetty 14.1.2015 klo 16.55