Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Uusien myrkyllisten panssarisiimaleväkukintojen leviäminen Itämerellä: vaste ympäristömuutoksille ja seuraukset ekosysteemissä

Hankkeen kuvaus

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan myrkyllisillä panssarisiimalevillä näyttäisi olevan aiempaa suurempi rooli Itämeren planktonekosysteemissä. Alexandrium ostenfeldii (Paulsen) Balech et Tangen), joka tuottaa potentiaalisia hermomyrkkyjä, kuten spirolideja ja PSP-myrkkyjä, on tällä hetkellä voimakkaimmin leviävä panssarisiimalevälaji Itämerellä. Lajin muodostamat kukinnat ovat olleet Itämerellä niin tiheitä, ettei vastaavia levätiheyksiä ole raportoitu mistään muualta maailmasta. Tämän projektin tarkoituksena on tutkia syitä ja mekanismeja A. ostenfeldii – lajin viimeaikaiseen leviämiseen Pohjois-Itämeren rannikkovesiin sekä massaesiintymien syntyyn. Tavoitteenamme on:

  1. selvittää lajin alkuperää analysoimalla lajin leviämishistoria Itämereen ja Itämeren sisällä sekä sitä kautta selvittää kukintoja muodostavan lajin alkuperä (tulokaslaji vai vain runsastunut alkuperäinen Itämeren laji?);
  2. selvittää kenttäkokeiden avulla mitkä ja miten muuttuvat Itämeren ympäristötekijät vaikuttavat lajin populaatiodynamiikkaan ja leviämiseen Itämeressä;
  3. tutkia lajin ekofysiologisten sopeutumien, kuten leposolujen muodostumisen, miksotrofian ja allelopatian, vaikutusta lajin menestymiseen Itämeressä sekä
  4. tutkia lajin geneettistä sekä fysiologista monimuotoisuutta sekä paikallisen A. ostenfeldii- populaation sopeutumiskykyä erilaisiin ympäristötekijöihin, joita ilmastonmuutos tai rehevöityminen voivat aiheuttaa.

Tutkimuksen tarkoituksena on myös arvioida mitkä myrkylliset lajit muodostavat riskin pohjoisen Itämeren ekosysteemille. Selvitämme lisäksi pansarisiimalevämyrkkyjen esiintymistä Itämeren ravintoketjussa sekä myrkkyjen mahdollista siirtymistä ulapan ravintoverkon trofiatasosta toiseen. Edellämainittujen  tutkimusten tulokset helpottavat myrkyllisten Alexandrium-massaesiintymien ennustamista rannikoilla sekä kukintojen ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheuttaman riskin arviointia.

Lisätiedot

Dr. Anke Kremp, erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus SYKE,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.02, päivitetty 3.6.2016 klo 13.32

Kohderyhmä: