Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vaaralliset kemikaalit teollisuuspäästödirektiivin BAT-vertailuasiakirjoissa (HAZBREF)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Hankkeen pääsivut englanniksi: www.syke.fi/projects/hazbref

Interreg_logo

HAZBREF-projektin tavoitteena on parantaa vaarallisten kemikaalien hallintaa teollisuuslaitoksissa. EU:n Teollisuuspäästödirektiivin (IED) alla julkaistut BAT-vertailuasiakirjat (BREF) ohjaavat teollisuuden ympäristöluvitusta ja valvontaa, mutta BREFeihin ei ole sisällytetty vaarallisten kemikaalien hallintaa kattavasti ja tähän halutaan projektissa vaikuttaa.

HAZBREF selvittää vaarallisten aineiden käyttöä eri teollisuuden aloilla ja niiden päästöjen vähentämistoimenpiteitä hyödyntäen olemassa olevaa tietoa kuten esim. Euroopan kemikaaliviraston tietokantoja. Tavoitteena on myös yleisesti parantaa vaarallisten aineiden käytön sääntelyn välistä tiedonvaihtoa (esim. IED-REACH-vesipuitedirektiivi), jotta olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää systemaattisemmin ja laajemmin sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa paranee. Projektin tarkoituksena on myös selvittää miten BREFeissä voidaan edistää kiertotaloutta poistamalla vaarallisista aineista aiheutuvia ongelmia jätteiden kierrätykseen.

Työn tulokset edistävät eri teollisuussektoreilla käytettävien kemikaalien tunnistettavuutta ja tiedon hyödyntämistä BAT-prosessissa. Projektin partnerimaita ovat Suomi, Ruotsi, Saksa, Puola ja Viro. Työtä tehdään ja tuloksia hyödynnetään yhteistyössä Itämeren, Euroopan ja kansallisen tason kohderyhmien kanssa. Näitä kohderyhmiä ovat EU komissio, IPPC-toimisto, HELCOM-sihteeristö, ja kansalliset ympäristöministeriöt sekä lupa- ja valvontaviranomaiset.

Lisää materiaalia englanninkielisellä sivustolla: www.syke.fi/projects/hazbref

Sivun lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/hazbref

 

Suomen sidosryhmäkokous 4.3.2020

Kokouspaikka on Scandic Simonkenttä Helsingin keskustassa, 4.3.2020 klo 13-16. Kokouksen tarkoituksena on esitellä HAZBREF-projektin kuulumisia. Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus keskustella projektin aktiviteeteistä ja muista ajankohtaisista asioista pienen suupalan ääressä! Ilmoittaudu viimeistään 12.2.2020 Emmi Vähälle (emmi.vaha(a)ymparisto.fi).

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 119

 

 

Julkaistu 28.9.2017 klo 10.44, päivitetty 20.1.2020 klo 15.39