Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille – VÄHÄHIKU

Hanke lyhyesti

Yhteisöillä on merkittävä rooli pyrittäessä muuttamaan kuluttajien ja kotitalouksien energiankulutukseen liittyvää käyttäytymistä. Tämän vuoksi vähähiiliset kuntahankkeet ovat merkityksellisiä alueellisen vähähiilisyyteen tähtäävän kehityksen näkökulmasta arvioituna.

 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa toteutettavan Vähähiilisyydestä kilpailukykyä kunnille -hankkeen (VÄHÄHIKU) tavoitteena on saada osallistujakunnat vähentämään fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla voidaan synnyttää taloudellisia säästöjä. Hankkeessa siirretään hyviä käytäntöjä sekä kehitetään ja testataan uusia menettelytapoja ja toimintamalleja, joilla kunnat pystyvät nykyistä tehokkaammin ottamaan käyttöön päästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja ja uusiutuvaa energiaa.

VÄHÄHIKU-hanke koostuu kolmesta työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa kunnille tehdään uusiutuvaan energiaan, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen perustuva suunnitelma, jolla pyritään vähentämään kuntien alueilla sijaitsevien kiinteistöjen päästöjä. Samalla edistetään kuntalaisten energiahankintoja esimerkiksi yhteishankinnoilla ja teematilaisuuksilla.

 

Toisessa työpaketissa arvioidaan kuntien hajautetun energiantuotannon potentiaali ja sen hyödyntäminen. Tämän pohjalta lasketaan, kuinka suuria aluetaloudellisia vaikutuksia on siirtymisellä hajautetun ja uusiutuvan energian käyttöön.

Kolmannessa työpaketissa rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalle hiilineutraalien kuntien verkostoa työpajojen, seminaarien ja verkostoitumistapahtumien avulla. Kuntien toimenpiteistä ja niiden päästö- ja taloudellisista säästöistä tiedotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

 

Hanke liittyy Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkoston työhön, jossa 24 kuntaa pyrkii hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tulokset dokumentoidaan ja havainnollistetaan niin, että ne ovat suoraan hyödynnettävissä koko Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan kunnista Ii kuuluu HINKU-verkostoon.

Hankkeen päätoteuttajana on Iin Micropolis Oy ja osatoteuttajana Suomen ympäristökeskus SYKE. Mukana on kahdeksan kuntaa: Oulun ympäryskunnista Ii, Kempele, Liminka, Muhos ja Tyrnävä sekä Nivala-Haapajärven seutukunnasta Kärsämäki, Nivala ja Pyhäjärvi.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

     
EU_rakennerahasto
 
 
EU_vipuvoimaa
 

 

Julkaistu 5.5.2015 klo 9.37, päivitetty 6.5.2019 klo 20.14

Kohderyhmä: