Vaihe 1: Aineistojen kuvaus, kokoaminen ja analysointi GISBLOOM-hankkeessa

Ravinnekuormitustietojen kokoaminen

Leväkukinnan ennustaminen edellyttää tietoja typpi- ja fosforikuormituksesta. Monella alueella kuormitus ja siihen vaikuttavat tekijät tunnetaan kuitenkin huonosti ja siksi hankkeessa kehitetään uusi tilastollinen malli, jonka avulla voidaan arvioida kuormitus valuma-alueen ominaisuuksien ja maankäytön perusteella.

Leväkukintaa selittävien tekijöiden määrittely

Järvistä ja rannikkovesistä saatavilla olevan havaintoaineiston perusteella selvitetään leväkukinnan esiintymistä selittäviä ympäristötekijöitä ja kynnysarvoja. Näitä tuloksia hyödynnetään erilaisten levämallien muodostamisessa. Rannikkovesissä mallinnustyö keskittyy Pohjanpitäjänlahti-Tvärminnen edustan alueeseen. 

Leväkukinnan havaintotietojen täydentäminen

Lähtötiedoiksi tarvitaan havainnot leväkukinnasta ja tiedot niihin vaikuttavista tekijöistä. Niitä täydennetään satelliittikuvien ja automaattiasemien mittausten avulla. Satelliittikuvahavainnoista saadaan alueellisesti kattavaa tietoa ja automaattimittauksilla saadaan ajallisesti hyvin tarkkaa tietoa kukinnasta, vedenlaadusta ja säätilasta.

Tuloksena ohjelmistotyökaluja ja tietokanta

Ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyy ohjelmistotyökaluja ja tietokanta, joka sisältää leväkukintatiedot ja kukintaan vaikuttavat tekijät. Nämä apuvälineet mahdollistavat erilaisen leväkukintatietojen havainnollistamisen ja tehostavat levä- ja kuormitusmallien käyttöä.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Kari Y. Kallio, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 30.4.2013 klo 14.07, päivitetty 30.4.2013 klo 14.59