Vaihe 2: Reaaliaikaiset leväkukintaennusteet sekä kustannusten ja hyötyjen arviointi GISBLOOM-hankkeessa

Vaiheessa 2 tuotetaan leväkukintamalli Suomen  järvien leväkukinan ennustamiseen.  Malleilla tehdyt leväkukintaennusteet yhdistetään satelliittikuvista johdettuihin levämäärien tulkintoihin ja mahdollisesti myös kansalaisten levähavaintoihin.

Toisessa vaiheessa arvioidaan lisäksi vesiensuojelutoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä, jotta voidaan käytännössä arvioida, millä toimenpiteillä fosforikuormituksen vähentäminen on edullisinta. 

Leväkukintaennusteita testataan myös erilaisissa muutostilanteissa, jotta tiedettäisiin maankäytön, ravinnekuormituksen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tarkemmin.

Vaiheen tulokset

Internetiin rakennettavien arviointivälineiden ja karttapalvelun avulla voi päivittäin seurata vesistökohtaisia leväennusteita kartalla, vertailla erilaisten maankäyttömuotojen ja ravinnekuormituksen vaikutusta kukintaan sekä etsiä kustannustehokkaimmat vesistönhoitomenetelmät.

Lisätietoja

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 30.4.2013 klo 14.48, päivitetty 25.7.2023 klo 17.03