Vaihe 3: Metodien testaaminen pilottialueilla GISBLOOM-hankkeessa

Työpajoja pilottialueilla

Vuosina 2012 ja 2013 jokaisella pilottialueella järjestetään kaksi työpajaa, joissa esitellään hankkeessa kehitettyjä metodeja ja malleja sekä kerätään niiden käyttökokemuksia ja kehitysehdotuksia.

Pilottialueita ovat: 

  • Lapuanjoki
  • Hiidenvesi
  • Pohjanpitäjänlahti ja Tvärminnen merialue
  • Pien-Saimaa
  • Vanajavesi
  • Säkylän Pyhäjärvi
  • Lahden Vesijärvi
  • Vantaanjoki  ja Helsingin merialue

Lisäksi taloudellisten mallien testialueina ovat

  • Karvianjoen vesistö ja 
  • Temmesjoki

Tavoitteet

Tavoitteena on arvioida eri vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia vedenlaatuun, toimenpiteiden hyötyjä, kustannuksia ja kustannustehokkuutta sekä lisätä asukkaiden ja alueellisten toimijoiden vuorovaikutusta. Samalla hanke tukee vesipuitedirektiivin mukaista vesienhoidonsuunnittelua.

Lisätietoja

Tutkija Sari Väisänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 30.4.2013 klo 15.07, päivitetty 25.7.2023 klo 17.09