Save the Date: Valumavesi-seminaari Helsingissä 31.10.2023

 

Tutkimus osoittaa kaksitasouoman hyödyt 

Tervetuloa tiistaina 31.10.2023 Musiikkitalolle Helsinkiin klo 9:00 -14:30. Esittelemme uusimmat tutkimustuloksemme peltojen ja metsien tulvatasanteellisten uomien vaikutuksista vedenlaatuun, tulviin ja biodiversiteettiin.

Keskustelemme myös tulvatasanteiden hoidosta ja rahoituksesta. Valtion tuet painottuvat jatkossa luonnonmukaisiin kuivatusmenetelmiin, kuten kaksitasouomiin.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

Alustava ohjelma:

9:00 Aamukahvit

9:30 Seminaarin avaus

Askeleet kohti kestävää vesienhallintaa

Tulvatasanteet ja niiden hoito vesien- ja kuormituksenhallinnan näkökulmista

Kaksitasouomat metsätalouden vesiensuojeluratkaisuna

Peltojen kuivatustilan uudet arviointimenetelmät Suomessa

Kaksitasouomavideon ensiesitys

Lounastauko

Kaksitasouomien mallintaminen

Miten kaksitasouomat vaikuttavat uomaympäristön monimuotoisuuteen?

Kukkakaistat osana luonnonmukaista peruskuivatusta – miten käy pölyttäjille?

Paneeli: Keskustelua kaksitasouomista eri sidosryhmien näkökulmasta

Loppukeskustelu

14:30 Tilaisuus päättyy

Seminaariin ilmoittautuminen avataan myöhemmin tälle sivulle

Tilaisuuden järjestää Valumavesi-hanke

 

Tulvatasanteiden hoitonäytökset vuonna 2021

Tulvatasanteellisten kaksitasouomien hoitoa ja tutkimusta esitellään pellonpiennartilaisuuksissa perjantaina 13.8. Tyrnävän Leppiojalla ja torstaina 26.8. Sipoon Ritobäckenillä.

Kaksitasouomat ovat yksi erinomainen esimerkki kestävän viljelyn toimintatavoista. Ne ovat tärkeä osa luonnonmukaista peruskuivatusratkaisua, jolla pystytään hillitsemään tulvia, parantamaan vedenlaatua ja lisäämään maatalousympäristön monimuotoisuutta. Kaksitasouoman oikeanlainen toiminta vaatii kuitenkin tulvatasanteen kasvillisuuden säännöllistä hoitoa. Näin esimerkiksi uoman vedenjohtokyky säilyy.

Pellonpiennartilaisuuksissa kokeillaan kasvillisuuden koneellista niittoa siihen erityisesti suunnitellun niittokauhan avulla. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua niittolaitteistoon ja keskustella kaksitasouomien hoitoon, rakentamiseen ja tutkimukseen sekä alueen vedenlaatuun ja luonnon monimuotoisuuden liittyvistä asioista.

Jatkossa kaksitasouomien rakentamiseen ja hoitoon on kosteikkojen tapaan mahdollista saada ei-tuotannollisten investointien tukea ja ympäristökorvausta. Siksi käytännön kokemukset hoitotoimien suunnittelusta, käytännön järjestämisestä sekä niittoaineksen jatkokäytöstä ovat tärkeitä.

tulvatasanteiden niittokone
Tulvatasanteita hoidetaan niittokoneella niittonäytöksessä. © Pinja Kasvio

Tulvatasanteiden hoitonäytös Ritobäckenillä Sipoossa 26.8

Ritobäckenin pellonpientareella kaksitasouomien tutkimus-, hoito- ja suunnitteluasioista ovat keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksen tutkijat Pasi Valkama, Kaisa Västilä, Pinja Kasvio ja Krister Karttunen. Vesistön kalataloudellisista kunnostuksista on kertomassa Porvoonjoen ja Itä-Uudenmaan vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Sampo Vainio. Samuli Joensuu Tapio Oy:stä kertoo kaksitasouomista metsätalouden vesiensuojelussa. Niittokauhan suunnittelija ja urakoitsija on myös mukana kertomassa laitteesta ja kokemuksista. Tapahtuma järjestetään osana Suomen luonnon vesistöpäivää (28.8.).

Tilaisuus pidetään 26.8. kello 13.00-15:00. os. Martiksentie 150, Sipoo.

Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

13:00 Tervetuloa tilaisuuteen, Pasi Valkama 

13:10 Tulvatasanteellisten kaksitasouomien toiminnan tutkimus, Kaisa Västilä 

13:25 Kaksitasoumien vaikutukset monimuotoisuuteen, Krister Karttunen 

13:40 Kaksitasouomien potentiaali metsätalouden vesiensuojelussa, Samuli Joensuu

13:55 Kalataloudelliset kunnostukset maatalouspuroissa, Sampo Vainio 

14:10 Tulvatasanteen koneellinen niittonäytös ja urakoitsijan puheenvuoro, Mense Oy

14:50 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen

Video tulvatasanteiden hoitonäyöksestä 28.8.2021 Sipoon Ritobäckenillä (Twitter)

Tulvatasanteiden hoitonäytös Tyrnävän Leppiojalla 13.8.

Leppiojan pellonpientareella kaksitasouomien tutkimus-, hoito- ja suunnitteluasioista olivat keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksen tutkijat Pinja Kasvio, Mikko Tolkkinen, Pasi Valkama, Ritva Nilivaara ja Satu Maaria Karjalainen. Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuista kertovat ProAgria Oulun asiantuntijat Maarit Satomaa, Marika Sohlo ja Riina Rahkila. Urakoitsija oli myös mukana kertomassa kokemuksista. Automaattista vedenlaadun mittausta esitteli Virpi Käyhkö Oulun ammattikorkeakoulusta.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Ympäristöviisas viljelijä - ja Valumavesi-hankkeet.

Tutustu ohjelmaan Ympäristöviisasviljelijä-hankkeen sivuilta

Video tulvatasanteiden hoitonäytöksestä 13. elokuuta 2021 Tyrnävän Leppiojalla (ProAgria Facebook)

Julkaistu 13.8.2021 klo 17.54, päivitetty 21.8.2023 klo 10.48
Kohderyhmä: