Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valumavesi-hanke

Maa- ja metsätalouden ojituksessa ja muussa vesienhallinnassa on voimakkaasti korostumassa vesien määrän lisäksi myös niiden laadun hallinta, vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutosvaste. Käynnissä onkin siirtymä kohti valuma-aluetasoista suunnittelua ja kokonaisvaltaisesti kestävää maankuivatusta ja vesienhallintaa. Perinteiselle uomaperkaukselle vaihtoehtoinen, potentiaalisesti monihyötyinen menetelmä peruskuivatukseen ja vesien johtamiseen ovat tulvatasanteelliset kaksitasouomat, joita on toistaiseksi toteutettu Suomeen vain hyvin vähän.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Pasi Valkama, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 252 218, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Kaisa Västilä, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 252 143, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • #Valumavesihanke

 

Ajankohtaista

Tulvatasanteiden toteuttamiseen ja hoitoon ohjeistusta

Vesistökunnostusverkoston uutiskirje 28.8.2021
Tulvatasanteellisten kaksitasouomien hoitoa ja tutkimusta esiteltiin pellonpiennartilaisuudessa Tyrnävän Leppiojalla ja Sipoon Ritobäckenillä elokuussa. Paikalla molemmissa tapahtumissa oli yli 30 maanviljelijää ja myös muutamia toimittajia. Kaksitasouomien tulvatasanteen kasvillisuus vaatii säännöllistä hoitoa. Näin esimerkiksi uoman vedenjohtokyky säilyy. Leppiojan ja Ritobäckenin kaksitasouomat on rakennettu kymmenen vuotta sitten, ja kasvillisuutta
niiltä niitettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Tulvatasanteelle kylvettiin kukkia

Uutinen 30.4.2021
Uuhikonojan kaksitasouoman tulvatasanteille Tammelassa on kylvetty käsin kukkien siemeniä. Seoksessa oli käenkukkaa, rantakukkaa, särmäkuismaa ja puna-ailakkia. Tarkoituksena on seuraavan kolmen vuoden tutkia muun muassa, miten kukkakaistojen perustaminen onnistuu ja miten ne houkuttelevat pölyttäjähyönteisiä, kuten kimalaisia ja päiväperhosia. Myös viljelijöiden suhtautumista kukkakaistojen perustamiseen selvitetään.

Viljelijän ja tutkimuksen yhteistyöllä vesistöt hyvään tilaan

MTK:n Vesiohjelman blogi 10.3.2021
Peltojensa laitamilla tarpovan viljelijän havainnot virtaavan veden syömistä urista, ojan penkan sortumista tai pellolla toistuvasti seisovasta vedestä, saavat hänet miettimään, miten kyseiset tilanteet vaikuttavat hänen elinkeinoonsa. Tutkijalle samat havainnot ovat merkki potentiaalisista ravinteiden ja kiintoaineen kuormituslähteistä, jotka voivat muodostaa riskin lähivesistöjen rehevöitymiselle tai vaikkapa taimenen kutusoraikkojen liettymiselle, kirjoittaa Pasi Valkama blogissaan.

Uudella tutkimuksella tietoa ja menetelmiä maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan

HAMK:n Ojat kuntoon -blogi 11.1.2021

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa on voimistumassa painotus kohti kokonaisvaltaisesti kestäviä toimintatapoja. Ratkaisujen tulee olla paitsi teknisesti toimivia muuttuvassa ilmastossa, myös pyrkiä parantamaan luonnon monimuotoisuutta, uomamorfologiaa ja veden laatua. Uudet Valumavesi– ja NBS-VEGE-NUTRI-hankkeet tuottavat mm. aiempaa laaja-alaisemmin tietoa uomakasvillisuuden ja tulvatasanteellisten kaksitasouomien toiminnasta ja vaikutuksista, kirjoittaa Kaisa Västilä blogissaan.

 

Maatalousuomien luonnonmukaistamisen vaikutuksia tutkitaan

Uutinen 17.12.2020
Vesistökunnostusverkoston uutiskirjeessä 7/2020 kerrotaan, miten tulvatasanteelliset kaksitasouomat monipuolistavat peltojen halki virtaavien ojien ympäristöä ja luovat maatalousmaisemaan luonnonmukaisemman virtavesielementin. Luonnonmukaisen vesirakentamisen ja peruskuivatuksen odotetaan tarjoavan hyötyjä niin tulvien kuin kuivuudenkin hallintaan, mutta myös vedenlaadun ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen.

 

Vesiensuojelun tehostamisohjelman uusi tutkimus selvittää, voidaanko maa- ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta vähentää kaksitasouomien avulla

Tiedote 9.11.2020
Vesiensuojelun tehostamisohjelman uudessa Valumavesi-hankkeessa etsitään menetelmiä vähentää pelloilta ja talousmetsistä vesistöihin huuhtoutuvaa kuormitusta. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti kaksitasouomat. Kaksitasouomissa tulvatasanteet pidättävät osan uomassa kulkevan veden kiintoaineesta ja ravinteista. Maastotutkimuksia tehdään muun muassa Raaseporinjoella, Sipoon Ritobäckenillä ja metsävaltaisella valuma-alueella Lopella.

 

 

Julkaistu 21.12.2020 klo 11.12, päivitetty 13.10.2021 klo 9.24

Kohderyhmä: