Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedet ja ihmiset kohtaavat - opi, toimi ja vaikuta (SEVIRA)

Ajankohtaista

Virpi Lehtoranta esitteli Virojoen ja
Rakkolanjoen kansalaiskyselyjen tuloksia

Uutinen 17.6.2021
Virpi Lehtoranta Suomen ympäristökeskuksesta esitteli SEVIRA-hankketta ja siinä toteutettuja Virojoen ja Rakkolanjoen vesistöalueiden kansalaiskyselyitä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa 31.5.2021.
  

Kevään SEVIRA-virtaamamittaukset
Kaakkois-Suomessa

Uutinen 10.5.2021
SEVIRA-hankkeen keväinen virtaamamittauspäivä järjestettiin 14.4.2021 yhteistyössä SYKEn ja KAS-ELYn virtaama-asiantuntijoiden kesken. Hounijoella ja Rakkolanjoella mitattiin virtaamaa, vedenkorkeutta ja veden lämpötilaa.

 

Jääseurantaa kansalaishavainnointina

Uutinen 5.5.2021
Oman lähiveden seuraaminen on hauskaa, opettavaista ja jännittävää, kertoo mökillään jään paksuutta mittaava Matti.
 

 

Hanki vesireppu ja
osallistu sinileväseurantaan!

Uutinen 15.4.2021
SEVIRA tukee oppimista ja kansalaisvaikuttamista – osallistu nyt rajavesiseurantaa Vesirepulla!

 

SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Hanke tähtää Suomenlahden tilan paranemiseen. Toimenpiteet edellyttävät erilaisiin paikallisiin oloihin soveltuvaa toimintaa. Hankkeessa toimitaan kolmen Suomen ja Venäjän raja-alueen joen alueella. Niiden tilan seurantaa ja datan laatua parannetaan uusilla laitteilla ja näytteenoton koulutuksella, kehitetään mallinnusta sekä osallistetaan alueen asukkaita kysymällä heidän näkemyksiään lähivesistöistä ja edistetään kansalaisseurantaa. Tuloksena on näiden valuma-alueiden vesien tilan parantamisen tiekartta paikallisille päättäjille. Hankkeen idea on: Water meets people – learn, act and influence.

Hankkeeseen osallistuu kaikkiaan noin 20 tutkijaa SYKEn eri keskuksista. Hanke on omiaan edistämään SYKEn sisäistä yhteistyötä ja samalla myös kansainvälistä toimintaa. Hankkeeseen osallistuu lisäksi Kaakkois-Suomen ELY -keskus, ja Venäjältä Institute of Limnology (RAS), Ecoctrum Ltd ja Northwest Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. ( NorthWest AHEM).

Ohjausryhmään Suomessa ja Venäjällä kutsutaan hankkeen toiminta-alueen paikallisviranomaisia ja muita toimijoita.

Sevira-hankkeen rakennekaavio.
Katso suurempi kuva: Sevira-hankkeen rakennekaavio (pdf).

 

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.
Julkaistu 13.11.2018 klo 14.44, päivitetty 17.6.2021 klo 8.36

Kohderyhmä: