Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Johanna Korhonen: Hydrologinen seuranta on tärkeä osa vesivarojen hallintaa – osallistu sinäkin lähivesien havainnointiin!

RSS
10.3.2021 Johanna Korhonen

Hydrologinen seuranta tuottaa tietoa Suomen vesivaroista. Tämä tieto auttaa hallitsemaan tulvariskejä, säännöstelemään vesistöjä ja luo pohjan vesivoiman tuotannolle. Samaa hydrologista tietoa käytetään myös suunniteltaessa vesihuoltoa ja vesienhoitoa.

Hydrologinen seurantaohjelma kattaa koko vedenkierron. Laajimman havainnointikokonaisuuden muodostavat sisävesien – jokien ja järvien – vedenkorkeuden ja virtaaman seuranta. Seurantaohjelmassa havainnoidaan myös pohjaveden määrää ja laatua, lumikuormaa eli lumen vesiarvoa, routaa sekä vesistöjen lämpö- ja jääoloja.

Ketkä hoitavat Suomen hydrologista seurantaa?

Suomen ympäristökeskus SYKE on valtakunnallinen laitos, joka vastaa hydrologisen seurantaohjelman laatimisesta, tietojärjestelmistä ja valtakunnallisista palveluista kuten vesitilannepalvelusta ja Tulvakeskuksesta.

Hydrologista seurantatietoa tuottavat SYKE ja alueelliset ELY-keskukset sekä konsultit ja havainnoitsijat. Paikalliset ELY-keskukset tekevät osan hydrologisista havainnoista ja hoitavat havaintoasemien ylläpidon sekä vastaavat tarvittavista hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta. ELY-keskusten ammattilaiset tuntevat parhaiten paikallisen vesitilanteen.

© Pekka Vähänäkki

SEVIRA-hanke parantaa Suomenlahteen laskevien jokien seurantaa

SEVIRA-hanke kohdentuu Suomen ja Venäjän rajaseudulle kolmeen jokeen, jotka laskevat kaikki Suomenlahteen. Osana hanketta kehitetään hydrologista seurantaa ja tiedonvaihtoa Suomen ja Venäjän välillä. Virojoki virtaa Suomen puolella ja laskee Virolahden pohjukkaan. Rakkolanjoki virtaa Suomen puolelta rajan yli Venäjälle ennen kuin se laskee Suomenlahteen Viipurinlahdella. Karjalankannakselta alkava Siestarjoki virtaa kokonaan Venäjän puolella ja laskee Suomenlahteen Siestarjoen kaupungissa.

Reaaliaikaista mittausta ja kameraseurantaa

SEVIRA-hankkeessa Suomen puolisiin rajaseudun jokiin on asennettu jatkuvatoimiset vedenpinnankorkeutta mittaavat laitteet, jotka lähettävät tietoa reaaliajassa. Samalla on tarkennettu vedenkorkeuden ja jokivirtaaman suhdekäyrää eli niin kutsuttua purkautumiskäyrää.

Mittausasemille asennetut web-kamerat seuraavat vesitilannetta reaaliaikaisesti. Kevättalvella voi kameroiden kautta seurata lumen ja jään hupenemista. Lumen sulaessa vedenpinnan nousun näkee lähes vilisevän silmissä. Tutustu tämänhetkiseen näkymään KAS-ELYn seurantakamerassa.

Ajankohtaista tietoa vedestä uudessa vesi.fi -palvelussa

Hydrologisen seurannan havainnot ja vesiennusteet löydät SYKEn verkkopalveluista. Tutun ymparisto.fi-verkkopalvelun rinnalle avautui uusi vesi.fi-sivusto, joka tarjoaa ajankohtaista ja luotettavaa vesitietoa. Kartoilta näet vesitilanteen ja ennustegraafeja. Mallisimuloinnit tarjoavat tietoja myös sellaisille paikoille, joilta ei ole kenttähavaintoja.


Käy katsomassa vesi.fi -sivuilta lähivetesi vesitilanne joko käyttäen paikannustoimintoa tai kirjoittamalla paikkakuntasi nimi hakukenttään. Voit myös ladata havaintoja omalle koneellesi.

Osallistu vesiseurannan kansalaishavainnointiin!

Suomessa on satojatuhansia järviä, vielä paljon erikokoisia lampia ja vesiuomia. Niiden kattava seuranta ei onnistu pelkästään viranomaisvoimin. Myös kansalaisten tekemiä paikallisia havaintoja voidaan hyödyntää vesitilanteen arvioinnissa ja ennustamisessa. Ilmoita omat tulva-, lumi-, jää- tai routahavaintosi kätevästi vesi.fi -sivuston kautta. Kansalaishavainnot tulevat kaikkien käyttäjien nähtäväksi saman osoitteen karttapalvelussa.

Lähdetkö mittaamaan lumikuormaa?

Lumisen talven myötä kevättulvien ennustamisen tueksi olisi hyödyllistä saada myös kansalaisten tekemiä mittauksia lumikuormasta. Jos olet kiinnostunut lumikuorman mittauksista, ohjeet löydät Talviseuranta-sivuston Lumi ja jää -sivulta.  Havainnot voit syöttää

Johanna Korhonen toimii kehittämispäällikkönä Suomen ympäristökeskuksen vesikeskuksessa.
© Terhi Korhonen.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.