Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Virpi Lehtoranta esitteli Virojoen ja Rakkolanjoen kansalaiskyselyjen tuloksia

Uutinen 17.6.2021 klo 8.16
Virojoen ja Rakkolanjoen vesistöalueille tehty 12-sivuinen kyselylomake valmisteltiin asiantuntijoiden kanssa. Kyselyyn vastanneet valittiin satunnaisotannalla vakiasukkaista ja loma-asukkaista.

Virpi Lehtoranta Suomen ympäristökeskuksesta esitteli SEVIRA-hankketta ja siinä toteutettuja Virojoen ja Rakkolanjoen vesistöalueiden kansalaiskyselyitä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokouksessa 31.5.2021.

SEVIRA-hankkeen kansalaiskyselyyn saatiin yhteensä 543 vastausta kahdelta vesistöalueelta eli Virojoen ja Rakkolanjoen vesistöalueilta. Tulosten perusteella pintavesien hoidon tärkeimmäksi tavoitteeksi nostettiin alueiden vesistöjen veden laadun parantaminen. Esitetty vesien ekologinen tila yllätti monet vastaajat. Moni vastaaja ei tiennyt alueensa vesistöjen olevan niin huonossa tilassa. Miltei puolet (47%) Virojoen tutkimusalueen vastaajista olisi valmis maksamaan vuotuista jäsenmaksua paikalliselle vesienhoito- ja kunnostusyhdistykselle, mikäli sellainen perustettaisiin alueelle. Rakkolanjoen tutkimusalueen asukkaiden osallistumishalukkuus oli Virojoen vesistön tutkimusalueeseen verrattuna hiukan matalampi (37%). Tutkimus antaa paljon konkreettisia ideoita alueen pintavesien hoitoon.

 

 


Kohderyhmä: