Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon (Vesiverkostot)

 
 

Hallituksen kärkihanke Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeen tavoitteena on kehittää maakunnallisia vesienhoidon verkostoja, aktivoida  ja tukea vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja sekä kehittää Vesistökunnostajan karttapalvelua verkostotoimijoiden työkaluksi ja tiedonvälityskanavaksi. Hankkeessa sovelletaan Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon verkoston (VYYHTI -verkosto) toimintamallia Uudenmaan alueella.

Hankkeen tuloksena syntyy sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Uudellemaalle maakunnalliset vesienhoitoa edistävät vesienhoidon verkostot, jotka toimivat vahvassa yhteistyössä perustettavien maakuntien kanssa sekä tukevat maakuntien vesienhoidon tehtävää. Verkostojen toiminnalla aktivoidaan ja tuetaan vesistö- ja vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja molemmissa maakunnissa sekä edistetään vesienhoidon verkostoitumista myös muualla Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on myös kehittää edelleen paikallisen tason vesienhoidon verkostoitumista molemmilla hankkeen toteutusalueilla sekä auttaa ja opastaa eri toimijoita vesien tilan parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja rahoitusmahdollisuuksissa. Hankkeessa monipuolistetaan aktiivisten kunnostustoimijoiden verkostoa erityisesti maa-, metsätalous- ja kalataloustoimijoilla. Myös nuoriso- ja harrastejärjestöjä sekä kuntasektorin toimijoita aktivoidaan mukaan vesienhoitoon liittyvien verkostojen toimintaan.

SYKE kehittää hankkeessa Vesistökunnostajan karttapalvelua palvelemaan paremmin eri toimijoiden tarpeita sekä lisää siihen erityisesti paikallisia kunnostustoimijoita (yhdistykset, osakaskunnat) palvelevia ominaisuuksia.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Matti Joukola, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kehittämispäällikkö Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 13.3.2019 klo 13.16, päivitetty 26.3.2019 klo 7.56