Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeen sidosryhmätilaisuus


LupaMuutos-hankkeen sidosryhmätilaisuus


LupaMuutos-hanke järjesti sidosryhmätilaisuuden torstaina 14.3.2019 tapahtumatalo Bankissa Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteltiin vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamisesta, ympäristöllisten lupien muuttamisesta ja sääntelyn kehittämistarpeista alan toimijoiden, tutkijoiden, järjestöjen ja hallinnon edustajien kesken. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin hankkeen alustavia tuloksia. Hankkeen tutkijoiden pitämät esitykset pohjautuivat hankeryhmän 7.3.2019 julkaisemaan muistioon.

Tilaisuudessa pidetyt esitykset

Tilaisuudessa pidetyt kommenttipuheenvuorot

Tilaisuuteen oli pyydetty kommenttipuheenvuorot Energiateollisuudelta, Suomen luonnonsuojeluliitolta ja Uudenmaan ELY-keskukselta.

 

Lisätietoja

Hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Antti Belinskij, puh. 0295 251 088, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen koordinaattori, suunnittelija Essi Römpötti, puh. 0295 251 601, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.3.2019 klo 8.55, päivitetty 29.4.2019 klo 10.39