Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta (VERTI)

Hankkeen tarkoituksena on vastata maa- ja metsätalousministeriön tämän painopistealueen keskeisiin kysymyksiin. Hanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKEn) ja Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän kanssa. Työssä ollaan yhteistyössä myös muiden sidosryhmien kanssa ja niitä käytettiin asiantuntijoina hankkeen aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita Suomen vesilaitosyhdistys, Suomen kuntaliitto, joitakin erikseen valittuja kuntia ja vesihuoltolaitoksia sekä alan konsultteja ja toimijoita. Ohjelmassa ei haeta teknisiä ratkaisuja saneerausurakoiden toteuttamiselle, vaan sellaisia käytännön toimintatapoja, joiden avulla verkosto-omaisuuden ja hulevesien hallintaa voidaan parantaa nykyisestä.

Hankkeen tutkimuskysymyksiset on rajattu seuraavasti. Näistä asetetuista tutkimuskysymyksistä muodostetaan myös ohjelman työpaketit.

1) Vesihuoltoverkostojen ylläpidon edistäminen
- Vesihuoltoverkostojen saneeraustoiminnan kattaminen maksuilla ja korjausvelan lyhentäminen (TP1)
- Saneerausmallien kehittäminen ja riskiperusteinen palvelutason määrittely (TP2)

2) Riskiperusteinen vuotovesien vähentäminen
- Vedenjakeluverkon kohteiden kriittisyyden määritys riskinarvioinnin avulla (TP3)
- Toimintatapa vedenjakeluverkon vuotovesien vähentämiseksi (TP4)

3) Hulevesien hallinta
- Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen (TP5)
- Maanpäällisten hulevesien hallintakeinojen edistäminen (TP6)

Verkot_aloitusvuoden_mukaan
Jätevesiviemäriverkkojen lukumäärä rakentamisen aloitusvuoden mukaan (SYKE) © SYKE
Julkaistu 8.3.2017 klo 12.11, päivitetty 15.2.2019 klo 15.03