Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mikrobikokeet

Vesiruton mikrobit hyötykäyttöön

Vesirutolla tiedetään olevan antimikrobisia vaikutuksia, ja aiemmassa Elodea-hankkeessa havaittiinkin, että vesirutto hidasti joidenkin kasvitaudinaiheuttajasienten ja -bakteerien kasvua. Vuotunki-järven vesiruttokasvustoista kerätyistä näytteistä eristettiin mikrobeja käyttäen erilaisia kasvatusalustoja ja -lämpötiloja. Näin haluttiin varmistaa, että mahdollisimman monenlaiset vesiruton pinnalla kasvavat, mutta erilaisissa oloissa viihtyvät mikrobit saadaan esille. Näytteistä otettiin talteen yhteensä 130 bakteeri- ja sienikantaa. Näiden mikrobikantojen kykyä estää kasvi- tai elintarvikepatogeenien kasvua selvitetään laboratoriokokeissa. Lisäksi tarkoitus on selvittää, voitaisiinko mikrobikantoja hyödyntää elintarvike- tai rehuteollisuudessa.

 

Vesirutosta eristettyjä mikrobeja. © Lea Hiltunen, Luke

 

Julkaistu 7.4.2021 klo 15.16, päivitetty 7.4.2021 klo 15.21