Luonnon kirjo lasten elinympäristöissä pitkäaikaisen terveyden edistäjänä niin maaseudulla kuin kaupungeissa (Vihreä lapsuus)

Taustaa

Luonnon kirjo vähenee ennennäkemätöntä tahtia. Ihmisen hyvinvointi on riippuvainen toimivista luonnon ekosysteemeistä esimerkiksi ruoan tuotannon ja veden kierron vuoksi. Lisäksi ihmisen terveydellä vaikuttaa olevan suorempi yhteys luonnon kirjoon, jota tutkitaan tässä hankkeessa.

Elintasosairaudet ovat yleistyneet kaikkialla maailmassa. Vielä vähäinen tutkimus ehdottaa, että luonnon kirjo voisi vähentää astman esiintymistä ja parantaa mielen hyvinvointia. Jotkin elintasosairaudet kuten astma, tyypin 1 diabetes ja autismi kehittyvät jo lapsuudessa, jolloin immuunijärjestelmä oppii erottamaan ystävät ja viholliset. Jos tämä oppi jää vajavaiseksi, alttius elintasosairauksien kehittymiselle kasvaa. Vielä hajanainen tutkimus esittää, että parhaimpien opettajien joukkoon lukeutuvat sellaiset mikrobit, jotka esiintyvät monimuotoisissa luontoympäristöissä.

Hankkeen tavoite

Tämän kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on selvittää kotiympäristöjen laadun, eli luonnollisuuden ja luonnon kirjon, vaikutusta lasten riskiin sairastua elintasosairauksiin. Lisäksi tutkitaan, voisivatko suoliston mikrobit välittää tätä kotiympäristön vaikutusta. Lasten yhteys luonnon kirjoon on erityisen rajoittunutta kaupungeissa. Siksi selvitämme myös, vaikuttaako kaupunkipuistojen laatu niiden terveysvaikutuksiin. Tutkimuskysymysten rikkaan tarkastelun mahdollistaa monitieteinen tutkimusyhteistyömme.

Toiminta

Ihmisen terveyttä ja ympäristön laatua selvittävät jo isot tutkimuskoneistot ja siten kattavia aineistoja on tarjolla. Hyödynnämme reilun miljoonan lapsen tietoja Suomesta sekä syntymäkohorttiaineistoa pääkaupunkiseudun lapsista, joilta löytyy kattava seuranta suolistomikrobiston kehityksestä.

Hankkeessa panostetaan myös viestintään, jotta mahdollistaan julkinen keskustelu aiheesta.

Yhteystiedot

erikoistutkija Jenni Lehtimäki,jenni.lehtimaki@syke.fi,puh. 0295251440 tai +358 503 050 007

 
Julkaistu 1.2.2023 klo 11.29, päivitetty 6.2.2023 klo 15.14

Kohderyhmä: