Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vihreä talous - käsitteen jäsennys ja seuraukset eri toimijoille

Kuva: Timo Ratinen

Tausta

Vihreän talouden käsite on olennainen osa nykyistä kansainvälistä keskustelua ja poliittista päätöksentekoa, jolla pyritään edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä, resurssienkäytön tehokkuuden lisäämistä, kestävien tuotanto- ja kulutusrakenteiden edistämistä sekä vähähiilisen yhteiskuntakehityksen tukemista. Vihreä talous on muun muassa yksi Rio +20 -konferenssin pääteemoista, jonka sisällä on tarkoitus nivoa ympäristöä ja hyvinvointia koskevat kysymykset tiiviisti osaksi taloudellista päätöksentekoa.

Vihreän talouden käsitteen sisältö ei ole yksiselitteinen, vaan eri yhteyksissä se voi tarkoittaa esimerkiksi joko nykyisten tuotantorakenteiden "viherryttämistä", kokonaan uusien tuotanto- ja kulutusmallien aikaansaamista tai globaalia köyhyyden vähentämistä aikaansaamalla talouskasvua erityisesti kehittyvissä talouksissa. Suomalaisen vihreän talouden kehittämisessä on todettu olennaiseksi pystyä kehittämään omaleimainen kestävän talouden uudistamisohjelma, jolla kyetään samanaikaisesti vastaamaan sekä kansallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin että osallistumaan kansainvälisiin vihreän talouden politiikkaprosesseihin.

Tavoitteet

Hankkeessa tunnistetaan vihreän talouden käsitteen näkökulmasta suomalaisen kansantalouden ja ympäristön välisiä riippuvuuksia sekä pohditaan maamme vihreän rakennemuutoksen edellytyksiä niin politiikkakeinojen kuin kestävien tuotanto- ja kulutusrakenteidenkin näkökulmasta.

Toteutus

Hankkeen aineisto kerätään kirjallisuuden, Webropol-kyselyiden, kesäkuussa 2012 järjestettävän monitieteisen tutkijatyöpajan sekä syksyllä 2012 järjestettävän sidosryhmätyöpajan avulla.

Tulokset

Lisätietoja

Lasse Peltonen, Suomen ympäristökeskus
Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus
Katja Lähtinen, Suomen ympäristokeskus
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 10.5.2013 klo 10.37, päivitetty 19.9.2013 klo 10.26