Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (ViReAvain)

 

Vihreä kasvu on yhteinen tahtotila Suomessa, mutta sen toteuttamiseen liittyy merkittäviä painotuseroja. Vihreälle kasvulle ei ole määritelty selkeää tavoitetilaa tai indikaattoreita.

Hankkeen päätavoitteena on luoda Suomen oloihin sopivat vihreän kasvun avainindikaattorit, jotka ovat kansainvälisesti tarkoituksenmukaisia ja tukevat sekä kansallista että alueellista kestävää taloutta. Hankkeen tuloksena syntyy konkreettinen, käyttökelpoinen ja toteutettavissa oleva vihreän kasvun indikaattorikonsepti, joka ottaa huomioon myös resurssi- ja materiaalitehokkuuden kehityksen mittaamistarpeet. Työn tavoitteena on myös selvittää keskeisten tuotanto- ja kulutussektorien sekä eri uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen merkitys avainindikaattoreihin, niiden tuloksiin ja tulkintaan. Työssä tuotetaan näkemys siitä, kuinka avainindikaattoreita voidaan hyödyntää kansallisissa ohjelmissa ja strategioissa vihreän kasvun edistämisessä.

Hanke tavoittelee yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laajasti käytetyt indikaattorit ohjaavat parhaimmillaan koko yhteiskunnan kehitystä kohti kestävämpää, työllistävämpää ja sosiaalisesti laajasti hyväksyttyä suuntaa. Hankkeen tulokset ovat laajasti hyödynnettäviä erityisesti luonnonvarapolitiikkaan liittyvässä strategisessa päätöksenteossa eri sektoreilla.

Lisätietoja

Kestävän kulutus ja tuotantokeskuksen johtaja Jyri Seppälä
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh.0295 251 629

Professori Sirpa Kurppa
Luonnonvarakeskus
etunimi.sukunimi@luke.fi
puh.0295 317 406

Ympäristöasiantuntija Riina Känkänen
Ramboll Finland Oy
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
puh. +358 40 768 8084

 

Julkaistu 11.6.2015 klo 12.57, päivitetty 4.8.2020 klo 13.16