Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vihreät luontoperustaiset ratkaisut matkailussa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi - NatureBeST

Hankekuvaus

NatureBeST-hankkeessa edistetään ja kehitetään matkailuyritysten ekotehokkuutta luontopohjaisin ratkaisuin Suomen ja Venäjän Karjalan tasavallan alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti pienet turismi- ja majoituspalvelutoimijat. Tietoa, osaamista ja kokemuksia vaihdetaan hankkeessa rajat ylittävästi. Esimerkiksi vedenpuhdistuksen, vedenkäytön ja -säästön, jätehuollon ja energiantuotannon saralla ympäristökestävyyden parantamiseen on keinoja, joiden tiedostamista ja käyttöönottoa lisätään hankkeen kautta. Hankkeessa huomioidaan myös ratkaisuiden taloudellinen kannattavuus.

Hankkeen asiantuntijat auttavat yrityksiä kehittämään yrityksensä toimintaa ja arvioivat vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia.

Pilotoitavat esimerkkitoimet Suomessa (esittelyt tulossa myöhemmin)

 1. Vettä säästävät vesipisteet ovat yksinkertainen toimi, jolla voidaan vähentää puhtaanveden kulutusta ja vastaavasti jäteveden määrää ilman haittavaikutuksia.
 2. Kuivakäymälä mahdollistaa suuremmat kävijämäärät kohteessa, joka ei ole kunnallisen jätehuollon piirissä ja mahdollistaa ravinnekierron.
 3. Pienvesivoima - Pienvesivoimalalla voidaan saavuttaa sähköomavaraisuus pieneen tarpeeseen ja säästää sähkö- ja siirtomaksuissa ilman mainittavia luontohaittoja.

Hankkeen tiedot

 • Virallinen nimi: Vihreät Luontoperustaiset ratkaisut matkailussa negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi (NatureBeST)​
 • Hankealue: Pohjois-Karjala ja Kainuu Suomen puolelta ja Laatokan pohjoispuolinen alue, Kostamus ja Kalevala Venäjän puolelta
 • Hankeaika 10/2018 - 9/2021
 • Budjetti: 445 000 €
 • Rahoitus: Hanke saa rahoituksensa Karelia CBC -ohjelmasta, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Partnerit

 • KRICPE Petroskoin valtionyliopiston jatkokoulutuksen laitos
 • Valtioihin sitoutumaton yhteisö “Energiatehokkuuskeskus” (KAEEC);
 • Karjalan tasavallan matkailun tiedotuskeskus
 • LLC ”Sanatorio ”Martsialnye Vody“
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Pohjois-Karjalan biosfäärialue
 • SYKE (Suomen Ympäristökeskus)

Asiantuntijat SYKEssä: Projektipäällikkö Anne Holma ja  tutkija Jaakko Karvonen (etumini.sukunimi@syke.fi)

 

 
 
Julkaistu 25.3.2021 klo 12.22, päivitetty 9.7.2021 klo 10.14

Kohderyhmä: