Viljelykäytäntöjen muutos ja kestävä maatalous

Hankkeessa tarkastellaan viljelykäytäntöjen muutoksia Suomessa EU-jäsenyyden jälkeisellä ajalla. Tavoitteena on selvittää miten ympäristöystävällisempien viljelymenetelmien, kuten suorakylvön käyttöönotto on mahdollistunut tiloilla, ja miksi toisilla tiloilla niitä ei ole omaksuttu. Tutkimus nojaa käytäntöjen tutkimukseen (practice theory) ja se nostaa esiin uuden sosio-kulttuurisen lähestymistavan maatalouden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Käytäntöjen muutoksen ymmärtämisen kautta voidaan suunnitella paremmin viljelijöitä tukevaa maatalouden ympäristöpolitiikkaa.

 

kevättyöt.jpg

Lisätietoja hankkeen englanninkielisiltä sivuilta

Julkaistu 26.8.2014 klo 14.43, päivitetty 19.4.2016 klo 12.05