Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Asumista Turussa ja työpaikkoja Oulussa – tulevaisuuden mallinnusta, muuttovirtoja ja työmatkoja

Uutinen 3.10.2019 klo 8.19
Oulun kaupunki
 © Oulun kaupunki

Minkälaisia ovat eri-ikäisten asumispreferenssit Turun seudulla ja miten joukkoliikennevyöhykettä voidaan kehittää houkuttelevaksi uusille asukkaille? Mitkä piirteet ovat tyypillisiä Oulun seudun työpaikkojen sijoittumiselle? Turun ja Oulun kaupunkiseutujen yhteisessä työpajassa käsiteltiin asumisen ja yhdyskuntarakenteen vuorovaikutuksen dynamiikkaa (Turun seudulla) sekä työpaikka-alueiden suunnittelua osana alue- ja yhdyskuntarakennetta (Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla). 

Turun seudun muuttoliikkeen suuntia ja kehitystä 2000-luvulla käytiin läpi alustavien muuttoliikeanalyysien pohjalta. Erityisesti ikä ja elämänvaihe vaikuttavat muuttovirtoihin. Nuoret aikuiset muuttavat keskustoihin, kun jo 22–29-vuotiaat muuttavat niistä enemmän ulos. Lapsiperheet suosivat autovyöhykettä ja alakeskukset houkuttelevat erityisesti ikääntyneitä. Viime vuosina erityisen voimakasta muuttovoittoa on saanut Turun keskustan reunavyöhyke, jonne täydennysrakentaminenkin on painottunut. 

Keskustelua herättivät Turun kaupunkiseudun joukkoliikennevyöhykkeiden negatiivinen nettomuuttokehitys ja sen kääntäminen tulevaisuudessa positiiviseksi mm. täydennysrakentamisen, aluekehittämisen ja joukkoliikenteen runkolinjaston uusimisen kautta. Myös korkeakoulutettujen asumispreferenssit ja muuttovirrat, Uudenkaupungin rakennemuutoksen sekä monipaikkaisuuden ja kausityön vaikutukset alueiden asuntokantatarpeisiin ja ihmisten liikkumiseen nousivat keskustelussa esiin. 

Oulun seudun tapaustutkimuksessa laaditaan menetelmä työpaikka-alueiden rajaamiseen ja muutosten seurantaan. Keskustelussa nostettiin esille työpaikka-alueiden erilaisuus, joka on otettava rajauksissa huomioon. Kaupunkiseudun lisäksi työpaikkakeskittymiä ja niiden välisiä työmatkavirtoja tarkastellaan maakuntatasolla. Elinkeinorakenteen muutokset sekä suuret tehdas-, voimala- ja matkailuhankkeet muuttavat työssäkäynnin suuntia.

Myös kestävien kulkutapojen osuus työmatkoilla kiinnosti osallistujia. Lähtötietoja liikkumisesta on laskettu Henkilöliikennetutkimuksen perusteella. Oulun kaupunkiseudulla näkyy pyöräilyn vahva asema, mutta pääosin työmatkat tehdään autolla, myös keskustan työpaikkoihin kuljettaessa. Tulevaisuuden työmatkojen kulkutapamuutosten ennakointimenetelmiä onkin tarpeen kehittää.

Oulussa keskustan lähellä sijaitsevilla alueilla on tapahtunut viime vuosina siirtymää työpaikoista asumiseen, kuten muissakin suurissa kaupungeissa. On myös selkeitä työpaikkojen kasvukeskuksia ja alueita, joilla työpaikat ja asuminen sekoittuvat, mikä voi edistää kaupunkiympäristön monimuotoisuutta. Keskustelua käytiin lisäksi logistiikka-alueiden optimaalisesta sijainnista, eri teollisuudenalojen tuottaman tavaraliikenteen arvioinnista sekä tilaa vaativien vapaa-ajan toimintojen lisääntymisestä työpaikka-alueilla.


Kohderyhmä: