Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

 Erilaisia kaupunkiseutuja ja monipuolisia ratkaisukeinoja, ohjausryhmän Juha Nurmen terveiset!

Uutinen 3.10.2019 klo 7.40
erityissuunnittelija Juha Nurmi ympäristöministeriöstä
Erityissuunnittelija Juha Nurmi, ympäristöministeriö

Mikä yhdistää Kajaania, Lappeenrantaa, Mikkeliä, Tamperetta, Vihtiä, Pohjois-Pohjanmaata sekä Oulun, Kuopion, Turun ja Helsingin seutuja? Ainakin se, että kaikki ovat kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista edistävän YKR-demo-hankkeen kohdealueita. Hanke on tärkeä ja ajankohtainen meneillään olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen johdosta, jossa hahmotellaan parhaillaan tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.

Hankkeen aloitusseminaariin 30.8.2019 saatiin paikalle runsaslukuinen ja aktiivinen joukko maankäytön ja liikenteen suunnittelun asiantuntijoita kohdealueilta, ministeriöistä ja valtion virastoista sekä tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta. Tavoitteet kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen edistämiseksi ovat alueesta riippumatta yhtenevät, mutta keinot eivät. Se mikä toimii suurilla ja kasvavilla kaupunkiseudulla, ei välttämättä toimi niiden ulkopuolella ja päinvastoin.

Yhdyskuntarakenteen seurannan ja ennakoinnin välineitä on kehitetty pitkään valtakunnallisen seurannan tarpeisiin. Tällä kertaa lähestymme aihetta toisin: kohdealueiden suunnittelukysymyksistä ja tarpeista lähtien. Hankkeen yhdeksän kohdealueen, ja niihin liittyvien näkökulmien kirjo on laaja: pääsemme perehtymään maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen niin voimakkaasti kasvavilla kaupunkiseuduilla kuin väestöään ja elinkeinojaan menettävillä kaupunki- ja maaseutualueilla. 

Seuraavaksi Suomen ympäristökeskuksen tutkijat syventyvät kohdealueiden tutkimustöihin yhteistyössä paikallisten suunnittelijoiden kanssa. Kenttä- ja tutkimustyöt jatkuvat ensi kevääseen, jolloin pidämme tulosseminaarin. Seminaarin pohjalta tutkijat laativat hankkeen johtopäätökset ja toimenpidesuositukset. Itse odotan innolla tältä Suomen yhdyskuntarakennetta poikkeuksellisen syvältä luotaavalta tutkimushankkeelta konkreettisia keinoja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutoksen hillinnän sekä yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kestävyyden haasteisiin erilaisilla alueilla. Uskon, että YKR-demo-hanke tulee syventämään huomattavasti ymmärrystämme Suomen erilaisten alueiden yhdyskuntarakenteen kehityskuluista.

Juha Nurmi

Kirjoittaja on YKR-demon ohjausryhmän puheenjohtaja ja erityisasiantuntija ympäristöministeriössä.


Kohderyhmä: