Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaupunkikudokset kertovat: uusia ja tiivistyviä alakeskuksia Helsingin seudulle

Uutinen 28.5.2019 klo 15.05
YKR_demo_uutiskirje_caseHKiseutu
Kaupunkikudokset Helsingin seudulla © SYKE

Alakeskukset ovat Helsingin seudun tuleva kasvukohde. Jalankulku-, joukkoliikenne ja -autokaupungin kudokset analysoitiin kartalle ja niiden avulla mallinnettiin yhdyskuntarakenteen tulevaisuuskuva Helsingin seudulla. Tavoitteena oli mallintaa sitä, millaisia kaupunkikudoksia seudun suunnitelmat tuottavat tavoitevuosiin 2030 ja 2050 mennessä. Tarkastelu liittyi 14 kunnan seudulliseen MAL 2019 -työhön, jossa seudullista suunnittelua kudotaan yhteen.

”Selvitystä on hyödynnetty MAL 2019 -työn vaikutusten arvioinnissa ja Uudenmaan uuden kokonaismaakuntakaavan laadinnassa, minkä lisäksi työssä laaditut paikkatietoaineistot on toimitettu seudun kuntiin hyödynnettäväksi tarkemmassa maankäytön suunnittelussa” toteaa Helsingin kaupungin tiimipäällikkö Heikki Salmikivi.

Kaupunkikudosmenetelmä on jatkoa SYKEn Urban Zone -analyysimenetelmälle, jonka avulla on tutkittu kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä.  Kaupunkikudosmenetelmää kehitetään ja sovelletaan edelleen YKR-demossa Vihdin ja Lappeenrannan tapaustutkimuksissa seututasoa tarkemman mittakaavan suunnitteluun.

 

Lisää aiheesta:

 


Kohderyhmä: