Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tähtäimessä tuuheammat taajamat, hankkeen vetäjän terveiset!

Uutinen 28.5.2019 klo 15.34
YKR-demo_uutiskirje_Turku556300
© Niklas Aalto-Setälä

Tutkimushankkeet aiheuttavat tekijöilleen usein pään raapimista. Hankkeemme käynnistysvaiheessa olemme raapineet päänahkaamme kaupunkiseutujen suunnittelukysymysten äärellä ja yrittäneet keksiä uusia näkökulmia tuttuihin ilmiöihin. Mitkä olisivat tutkimuksen pääaiheet?   

Entä jos miettisimme kaupunkien suunnittelukysymyksiä eri termein ja assosiaatioin, muuttaisiko se jotain?  Tarvitaanko tiheyden sijaan lisää tuuheutta ja taipuisuutta?  Mitä tehdä, jotta kaupunki ei harmaannu tai menisi liian kiharalle? Onko latistumisen ja volyymin välillä tasapainoa? Mitä tehdä kaupunkiseuduilla, joiden kiehkurat harvenevat? 

Entä ratkaisut; ostaisitko kestävän kaupunkikehityksen analyyseja seuraavalla mainoslauseella? ”Oli kaupunkiseutu sitten kasvava tai supistuva, se vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja herkkyyttä, jotta muutokset eivät tulisi yllätyksenä. Hankkeemme toimii seuraavan kahden vuoden ajan kaupunkiseutujen salonkina, joka tunnistaa päänvaivat ja pinttymät, jotka uhkaavat kaupunkiseutujen kestävyyttä. Tuemme kaupunkeja ja kuntia matkalla kohti tuuheaa ja elinvoimaista yhdyskuntarakennetta.”

Sama ilmiö voi näyttää erilaiselta, kun sitä katsoo tuorein silmin eri näkökulmasta. Hankkeemme perustuu yhteistyöhön ja siihen, että yhdessä etsitään uusia ratkaisuja ja tapoja käsitellä tietoa yhdyskuntarakenteeseen liittyvistä ilmiöistä. Kohdealueiksi lähtivät Tampereen, Turun, Oulun, Kuopion, Kajaanin, Mikkelin ja Lappeenrannan kaupunkiseudut sekä Vihdin kunta. Helsingin seudun MAL-työtä tukeva selvitys valmistui jo vuoden 2018 aikana.

Hankkeen valmistelu on ollut tiivistä yhteistyötä SYKEn työryhmän ja kaupunkiseutujen suunnittelijoiden kanssa. Tutkittavat ilmiöt ovat lähtöisin kohdealueiden omista tarpeista. Turussa tutkitaan seudun muuttoliikkeen dynamiikkaa ja asumispreferenssejä, Vihdissä taas ESA-radan vaikutuksia kunnan keskuksiin. Oulussa keskitytään työpaikkojen sijoittumisen kysymyksiin ja Tampereella kehitetään ilmastovaikutusten arviointityökalua sekä tutkitaan sen soveltumista myös muille kaupunkiseuduille. 

Kuopiossa, Mikkelissä ja Kajaanissa pureudutaan kaupungin ja maaseudun dynamiikkaan sekä palvelujen saavutettavuuteen erilaisista paikallisista näkökulmista. Lappeenrannassa tutkitaan keskustaa ympäröivän vyöhykkeen dynamiikkaa ja muutospotentiaalia. Tutkimuksilla vaikutetaan myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyöhön. 

Hanketta toteuttaa SYKE yhteistyössä paikallista suunnittelua tekevien kaupunkien, kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Valtakunnallisesti hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, Väylävirasto ja ARA. 

Ville Helminen, ryhmäpäällikkö, SYKE


Kohderyhmä: