Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt -uutiskirje 1/2020

8.5.2020 klo 13.59
Tampere, Tampere

Vuosi 2020 - hyppy tuntemattomaan

Vuosi 2020 toi tullessaan muutosten ajan ja hypyn tuntemattomaan. Hankkeemme aktiivisimman vaiheen ajaksi monet perusasiat pysähtyivät, mikä panee väkisinkin miettimään hankkeemme teemoja aivan uudesta näkökulmasta. Alueellinen vuorovaikutus ja alueiden väliset erot, tiiviys ja väljyys, liikkuminen, työnteko, palvelut, asiointi sekä monet muut yhdyskuntarakenteen perusasiat ovat nousseet esiin koronaviruksen tuoman poikkeustilan keskusteluissa. Muuttaako kriisi asioita pysyvästi vai auttaako se vain näkemään asiat hetkellisesti uusin silmin? Tämä jää nähtäväksi. Lue lisää 

 

Kuka muuttaa ja minne? Kaupunkiseutujen muuttoliikevirtojen neljä vaihetta

Kaupunkiseutujen muuttoliikkeen neljä vaihetta. Nettomuutto/vuosi iän mukaan vyöhykkeittäin Turun kaupunkiseudulla vuosina 2015-2018. © Tilastokeskus ja SYKE

YKR-demo-hankkeessa toteutetut muuttoliikeanalyysit tarjoavat uutta tietoa kaupunkiseutujen dynamiikasta. Perinteinen muuttoliiketilastointi seuraa kuntien välisiä muuttoja, kun taas hankkeen analyyseissa mukana ovat kaikki muutot. Noin 68 % kaikista muutoista Suomessa on kuntien sisäisiä muuttoja. Muuttopäätökset ohjaavat merkittävällä tavalla kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehitystä. Lue lisää 

 

 
 

Työpaikkojen murrostekijöitä ja kestävän liikkumisen edellytyksiä – Pohjois-Pohjanmaan paikallisasiantuntemuksen jäljillä 

Pyöräilijä Oulussa

Vaikka työn tavat ovat monen muun asian ohella muuttuneet tänä keväänä, työt Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan tapaustutkimuksessa työpaikkakehityksen ja kestävän liikkumisen parissa jatkuvat. Alueen kehitykseen pureutuvia työpajoja on takana jo kaksi, ja kolmas maakunnallisen tason webinaari on edessä toukokuun loppupuolella. Lue lisää  

 
 
 

Yhdyskuntarakennetiedon hyödyntäminen MAL-sopimusten valmistelussa

Seppo Serola

Keväällä 2020 kahdeksalla Suomen kaupunkiseuduista on käynnissä YKR-demo-hankkeen yhdyskuntarakenteen tarkastelut vaihtelevin teemoin. Samaan aikaan valmisteilla ovat valtion ja neljän suuren kaupunkiseudun väliset MAL-sopimukset. YKR-demo ja MAL-sopimusten valmistelu kulkevat omia teitään, vaikka keskeiset tavoitteet ovat yhtenevät: liikenteen ja maankäytön suunnittelun parempi yhteensovittaminen. Lue lisää 

 

Työpaikka-alueiden rajaukset täydentävät yhdyskuntarakenteen analysointia

Työpaikka-alueiden seurantaan ja suunnitteluun on kehitetty uusi rajausmenetelmä YKR-demo-hankkeen Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan osahankkeessa. Aiemmin työpaikkakeskittymiä on tarkasteltu vain seutu- tai tapauskohtaisesti, mutta nyt rajaus on toteutettu valtakunnallisena. Tulokset on tarkoitus ottaa käyttöön kaikilla kaupunkiseuduilla osana rakennetun ympäristön säännöllistä seurantaa ja tietopalveluja.  Lue lisää

 

Syntymävuosittainen tarkastelu selittää, miksi kaupungistuminen kiihtyy

Avainindikaattoreita maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön tehtävien seurantaan

Kaupungistuminen on ollut vallitseva trendi Suomessa viime vuosikymmeninä, eikä sen hidastuminen ole näköpiirissä. Tiiviissä kaupungeissa asuvien osuus kasvaakin sukupolvi sukupolvelta, sillä asukkaiden keskittyminen on luonteeltaan kasautuvaa Rehunen ym. (2019) toteavat artikkelissaan Alueiden dynamiikan uusi vaihe: kuinka asukkaiden ja työntekijöiden Suomi jäsentyy 2020-luvulla.  Lue lisää

Toimitko maakunnan liitossa, ELY-keskuksessa tai muussa organisaatiossa alueidenkäytön parissa? Kehitätkö seurantamenetelmiä? SYKEn uudesta julkaisusta Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit selviää, minkälaisia indikaattoreita voidaan hyödyntää maakuntien alueidenkäytön, rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman säilymisen ja hoidon tehtävien tuloksellisuuden mittaamiseen ja seurantaan. Lue lisää 

 

TAPAHTUMIA

 YKR-demo-hankkeen tulosseminaari järjestetään syksyllä 2020. Lisätietoja tulossa kevään ja kesän aikana.