Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla

Katunäkymä Tukholmasta
Kuva: Panu Söderström

Hankkeen tarkoitus

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen sekä Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksen yhteisessä suurkaupunkitutkimuksessa tarkastellaan eurooppalaisten suurkaupunkien viimeaikaista kehitystä sekä vertaillaan erityisesti Helsingin ja Tukholman kaupunkiseutuja. Hankkeessa syvennytään tarkasteltavien kaupunkiseutujen eroihin ja yhtäläisyyksiin maankäytön, yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehityksen näkökulmasta. Pyrkimyksenä on ymmärtää, miten erilaiset suunnitteluratkaisut ovat vaikuttaneet seutujen kehitykseen, miltä toteutunut kehitys näyttää tilastojen valossa sekä toisaalta arvioida tulevan kehityksen suuntaa.

Tutkimusmenetelmät

Metropolialueiden rakennepiirteitä tarkastellaan paikkatietopohjaisten analyysimenetelmien avulla. Tutkimuksen näkökulmaan liittyy kiinteästi ajatus kolmesta kaupunkijärjestelmästä, jalankulku-, joukkoliikenne ja autokaupungista, jotka eroavat toisistaan niin fyysiseltä rakenteeltaan kuin myös alueiden tarjoamien liikkumisen vaihtoehtojen suhteen. Kaupunkiseutujen vertailua varten myös Tukholman metropolialueelle määritetään yhtenäisin perustein laaditut yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet (jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeet).

Suomalaisia kaupunkiseutuja on tutkittu yhdyskuntarakenteen vyöhykenäkökulmasta laajasti. Suomen kaupunkiseutujen joukosta ei kuitenkaan ole löydettävissä sopivan kokoluokan vertailukohtaa Helsingin seudulle, joka on maan ainut kansainväliset mitat täyttävä metropolialue. Paikkatietoon tukeutuvaa tarkastelua syvennetään Tukholmassa ja Helsingissä toteutettavien asiantuntijahaastattelujen kautta.

Hankkeen tuloksia

Tutkimushankkeen loppuraportti ”Pohjoiset suurkaupungit – Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla” julkaistiin 12.6.2014 Syken julkaisuja -sarjassa (SYKEju2/2014). Keväällä 2015 tutkimusraportista julkaistiin myös englanninkielinen tiivisversio sekä artikkeli, joka esiteltiin PLANNORD Symposiumissa Tukholmassa elokuussa 2015..

Hankkeen aiempi, vuonna 2012 päättynyt vaihe keskittyi Helsingin metropolialueen yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen, monikeskuksisuuden sekä kaupunkiympäristön laadun tarkasteluun. Helsingin seudun keskusten kaupunkiympäristön laatua käsittelevä tutkimusraportti julkaistiin 9.1.2013 Suomen ympäristö -sarjassa (SY32/2012). Tutkimusraportissa esitellään uusi kriteeristö kaupunkiympäristön arviointiin.

Julkaistu 12.4.2013 klo 16.46, päivitetty 18.6.2019 klo 13.31