Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntarakenteen vaikutusten arviointiopas (YRAVA)

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa opas maankäytön suunnittelijoille ja päätöksentekijöille yhdyskuntarakenteeseen liittyvien vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arvioinnin merkittävyyttä ja riittävyyttä tarkasteltiin käytännön arvioinnin lähtökohdista ja pohdittiin sitä, mitä käsitteet tarkoittavat yhdyskuntarakenteeseen liittyvien vaikutusten arvioinnissa.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä vaikutusten arvioinnin, yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelun sekä liikennejärjestelmän suunnittelun ammattilaisten kanssa. Työpajoissa käsiteltiin ajankohtaisia, tärkeitä ja konkreettisia näkökulmia yhdyskuntarakenteeseen liittyvien vaikutusten arviointiin ja esimerkiksi siihen, mihin asioihin yhdyskuntarakenteella ja kaavoituksella voidaan tosiasiassa vaikuttaa.

Yhdyskuntarakenteen vaikutus ilmastonmuutokseen ja laajemmin ekotehokkuuteen on noussut tärkeäksi aiheeksi, joka tulee huomioida myös vaikutusten arvioinnissa. Näiden vaikutusten arviointimenetelmät ovat juuri nyt voimakkaan kehitystyön kohteena. Hankkeen aikana koottiinkin yhteen olemassa olevia vaikutusten arvioinnin menetelmiä, aineistoja ja parhaita käytäntöjä.

 

Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen -opas

Hankkeen lopputuotteena syntynyt opas julkaistiin Suomen ympäristö -sarjassa, ja se on ladattavissa Helda-julkaisuarkistosta:

Julkaistu 10.4.2013 klo 12.48, päivitetty 17.6.2019 klo 12.33