Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhteistyötä vesiperintömme hyväksi (Freshabit)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Ajankohtaista

Freshabit-hankkeen logo

Freshabit LIFE IP -hankkeen tavoitteena on varmistaa vesiperintömme säilyttäminen tuleville sukupolville poikkeuksellisen  laajan yhteistyön avulla parantamalla Natura 2000 -vesistöalueiden ekologista tilaa ja monimuotoisuutta monin keinoin. SYKE on yksi 31 hankekumppanista.

SYKE kehittää hankkeessa erityisesti valuma-alueen kuormituksen ja järvien vedenlaadun mallintamista sekä ekologisen tilan seurantaan liittyviä menetelmiä. Lisäksi SYKE koordinoi Keski-Suomen kohdealueen toimintaa.

Sisävesiemme eli järvien, virtavesien ja soiden luonto- ja kulttuuriarvot sekä virkistysmahdollisuudet muodostavat suuren suomalaisen vesiperinnön. Vesiluonnon monimuotoisuus on viime vuosikymmeninä merkittävästi heikentynyt. Suunnan kääntämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja kokonaisvaltaisia toimia niin valuma-alueilla kuin itse vesistöissäkin.

FRESHABIT LIFE IP -hanke

Poikkeuksellisen pitkään, melkein seitsemän vuotta (2016 - 2022) kestävään Freshabit LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023) -hankkeeseen mahtuu monenlaisia, toisistaan hyvin erilaisiakin käytännön toimenpiteitä sekä yhteisten toimintatapojen rakentamista yli organisaatiotasojen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Koko hankkeen sivut:

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen sähköpostit: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Seppo Hellsten, hankekoordinaattori

Sirkka Tattari, valuma-alueen kuormituksen mallintaminen (A1)
Saija Koljonen, Keski-Suomen kohdealueen koordinaattori
Tuija Mattsson & Martin Forsius, ekosysteemipalvelujen mallinnus ja indikaattorijärjestelmän kehittäminen (A2)
Jukka Aroviita, pienvesien arviointimenetelmien kehittäminen (A5)
Kaisa Heikkinen, vesiensuojelumenetelmien kehittäminen
Markus Huttunen, vedenlaatumallien kehittäminen
Kati Martinmäki-Aulaskari, puroverkoston mallintaminen
Olli Ojala, luontodirektiivien raportoinnin kehittäminen (virkavapaalla)
Janne Ropponen, järvien 3D-mallien kehittämienn
Sampsa Koponen, järvien kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen
Kirsi Kostamo, vedenalaisluonnon kartoitusmenetelmien kehittäminen
Katri Haatainen, viestintä

Natura 2000 ja Life - logot
Julkaistu 18.4.2017 klo 14.49, päivitetty 25.4.2019 klo 10.49

Kohderyhmä: