Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristöinnovaatioita tukevat ennakointiprosessit

Hanke lyhyesti

Hankkeessa selvitettiin, millaisilla ohjauskeinoilla voidaan edistää ympäristöinnovaatioiden leviämistä ja hyödyntämistä suomalaisissa rakentamisen, terveydenhuollon ja kaivosalan organisaatioissa. Tutkimus keskittyi erityisesti tiedonkulkuun liittyviin prosesseihin, jotka vaikuttavat jo markkinoilla olevien ympäristöinnovaatioiden leviämiseen ja käyttöönottoon.  Hankkeessa pyrittiin tunnistamaan olennaiset tietotarpeet sekä tehokkaat tiedonvälityskanavat innovaatioiden leviämisen kannalta. Menetelminä käytettiin kyselylomakkeita, haastatteluja ja kirjallisuuskatsauksia.

Ympäristöinnovaatiolla tarkoitetaan uutta ympäristömyötäistä ideaa, joka on hyödynnetty kaupallisesti kannattavaksi. Se voi liittyä esimerkiksi tuotantoprosessien ja hankintakanavien uudelleenorganisointiin, uudenlaisiin tuotteisiin ja palveluihin, markkina-asemaan mahdollisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin, kuten uuden ympäristömerkin käyttöönottoon, tai toimintaan liittyviin uusiin johtamisjärjestelmiin. Ympäristöinnovaatioilla voidaan edistää yritysten kilpailukykyä sekä vastata kestävän kehityksen haasteisiin.

Lisätietoja

Tutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 14.54, päivitetty 23.4.2013 klo 14.54