Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönsuojelulain uudistamisen tietopohja

Hankkeessa tuotetaan selvityksiä ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistustyön pohjaksi. Uudistukset tähtäävät lupamenettelyjen ja -käsittelyiden sujuvoittamiseen sekä muiden ohjauskeinojen käyttöön ottoon.

Osana ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenettelyjen sujuvoittamista ja tehostamista tarkastellaan luvanvaraisten toimintojen luettelon uudistamista, jota varten on perustettu ympäristönsuojelulain uudistamiseen liittyvä projekti 7. Sen tavoitteena on pohtia osan nykyisin luvanvaraisten toimintojen siirtämistä rekisteröintimenettelyyn, johonkin muuhun hyväksymismenettelyyn tai kokonaan ennakkosääntelyn ulkopuolelle. Esitettävien toimenpiteiden pohjaksi tarvitaan tietoa luvanvaraisten toimintojen ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä niiden merkittävyydestä.

Hankkeen tavoitteena on

  • tuottaa tietopohjaa ympäristönsuojelulain kolmannen vaiheen uudistustyön pohjaksi
  • antaa lupa- ja valvontaviranomaisille uudistukseen liittyvää koulutusta
  • selvittää ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 2 lueteltujen toimintojen ympäristövaikutusten ja ‑näkökohtien merkittävyyttä
  • tuottaa tietoa eri toimintojen ympäristövaikutuksista ympäristönsuojelulain liitteen 1 kehittämistyön pohjaksi.

Hanke sujuvoittaa ympäristölupamenettelyihin liittyviä prosesseja ja vähentää hallinnollista taakkaa sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten näkökulmasta. 

Lisätietoja:

Suunnittelija Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.10.2015 klo 13.29, päivitetty 2.7.2019 klo 12.59