Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

STN:n rahoitus neljälle SYKEn hankkeelle

Uutinen 24.6.2019 klo 15.43

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi 19.6.2019 rahoitusta kahdelletoista eri hankekokonaisuudelle. Hankekokonaisuudet jaotellaan aihealueittain neljään eri ohjelmaan, jotka toimivat vuoteen 2025 asti. Ohjelmiin valittiin mukaan neljä SYKEn hanketta, joista yksi on SYKEn johtama. STN:n mukaan kaikki valitut hankkeet edustavat laadukasta ja pitkäjänteistä tieteellistä tutkimusta, jolla on yhteiskunnallisesti vaikuttava merkitys. STN:ssa ollaan tyytyväisiä myös hankkeiden monitieteisyyteen.

Reilu ruokamurros: Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja ratkaiseminen matkalla kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään (JUST-FOOD)

SYKEn johtama JUST-FOOD (reilu ruokamurros) tutkii, miten siirtymä kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään voidaan tehdä hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Hanke tuottaa päättäjille tietoa sekä reilun murroksen edellytyksistä että työkaluja sen edistämiseksi. Yhteistieteellinen hanke yhdistää oikeudenmukaisuuden teoriatutkimuksen ympäristö-, sosiaali-, talous- ja ravitsemustieteelliseen tutkimukseen. JUST-FOOD tuo eettisen tarkastelun ruokajärjestelmä- ja transitiotutkimuksen etualalle ja osallistaa laajan joukon yhteiskunnan ja ruoka-alan toimijoita tiedon yhteistuotantoon sekä käytännön tapaustutkimuksiin. Monitieteellisessä konsortiossa ovat myös mukana Jyväskylän yliopisto, e2 tutkimus, LUKE, Bernin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Kauniisti kaartuvat istutukset ja kevätkyntö Sääksmäellä.
© Tapio Heikkilä & Jouko Lehmuskallio

Kohti eko-hyvinvointivaltiota: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden orkestrointi (ORSI)

Tulevan vuosikymmenen kuluessa yhteiskuntien täytyy sopeuttaa toimintansa ympäristön asettamiin rajoihin pitäen samalla huolta siitä, että politiikkaratkaisut ja toimenpiteet ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ja tasapuolisia. Tampereen yliopiston johtama ORSI-hanke tuottaa tutkittua tietoa ja välineitä, joiden avulla julkinen valta pystyy tehokkaasti ohjaamaan yhteiskuntaa kohti eko-hyvinvointivaltiota. Samalla se luo uutta tietoa eko-sosiaalipolitiikan normatiivisesta perustasta ja eettisistä käytännöistä. Projektin tutkijat kehittävät vaikuttavuusperustaisia ohjaustyökaluja, hallinnan malleja sekä skenaarioita keskittyen erityisesti julkisen budjetointiin, urbaaneihin innovaatioihin, liikenteeseen, kiertotalouteen ja kulutukseen. Tampereen yliopiston lisäksi, hankkeessa ovat mukana SYKE, Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen (FINIX)

Aalto-yliopiston johtama monitieteinen FINIX-projekti kehittää Suomeen tekstiilituotannon ja -kulutuksen järjestelmää, joka edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Finix-projekti tuo yhteen suuret ja PK-yritykset sekä startupit tekstiili- ja metsäteollisuudessa sekä jätteiden käsittelyssä kehittämään kansalaisjärjestöjen ja päättäjien kanssa huippututkimukseen perustuvaa kestävää tekstiilijärjestelmää. Kiertotalouteen perustuva paradigma käsittää kierrätyskuitujen ja maa- ja metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämisen, tekstiilien elinkaarien suunnittelun, digiteknologiaa jäljittämisessä ja lajittelussa hyödyntävät pitkäikäisten tekstiilien liiketoimintamallit, jotka perustuvat kestäviin materiaaleihin sekä jakamis- ja korjauspalveluihin. Konsortiossa ovat mukana Aalto, SYKE, Lahden ammattikorkeakoulu, Heureka, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Turun ammattikorkeakoulu ja Rhea Solutions Oy.

 

Lähikuvassa kierrätystekstiilejä
© Wilma Hurskainen

Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään (MULTA)

Ilmastokriisin edessä MULTA -hanke kehittää kokonaisvaltaista ruokajärjestelmien systeemistä muutosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Konsortio kehittää ruokajärjestelmää hyödyttäviä ilmastokestäviä viljelykäytäntöjä ja kokeilee niitä maatiloilla. Tavoitteena on myös kehittää hiilensidonnan todentamisjärjestelmä sekä taloudellisia ja muita ohjauskeinoja näiden ratkaisujen käyttöönottamiseksi Suomessa ja muualla. Ilmastokestävää maataloutta ja ruokajärjestelmien muutosta viedään eteenpäin yhdessä viljelijöiden, yritysten ja päättäjien kanssa. Ilmatieteen laitoksen johtaman MULTA -konsortion muodostavat Helsingin yliopisto, Elävä Itämeri säätiö, Zurichin yliopisto, SYKE ja LUKE.

 

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • JUST-FOOD: Erikoistutkija Minna Kaljonen, +358 295 251 252,
  • MULTA: Erikoistutkija Tuomas Mattila, +358 295 251 415 (lomalla 7.7. asti),
  • ORSI: Johtaja Eeva Furman, +358 295 251 123 (lomalla 30.6. asti),
  • FINIX: Johtaja Riina Antikainen, +358 295 251 146,

Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: