Syken ennakointi- ja skenaariotyötä

Suomen ympärisökeskuksessa (Syke) tehdään monissa hankkeissa (ainakin 27) ennakointi-, skenaariointi- tai muuta tulevaisuustyötä. Hankkeiden ennakoinnin aikajänteet vaihtelevat, jossain aikajänne on muutama vuosi, useissa se on vuoteen 2030 ja jossain hankkeissa jopa vuoteen 2100 asti. Ennakointi kattaa hyvin monia ilmiöitä ilmastomuutoksen vaikutuksista kaupungistumiseen. Myös menetelmien kirjo on hyvin laaja.

Syken ennakointityö liittyy moniin kansallisiin ja kansainvälisiin ennakointiprosesseihin, kuten EEA:n FLISiin (Knowledge base for Forward-Looking Information and Services).

Projekteja

Menetelmiä

  • Delphi
  • Laskennalliset (kvantitatiiviset) skenaariot
  • Back-casting
  • Skenaarionarratiivit ja niiden yhteiskehittäminen
  • Shokkiskenaariot
  • Heikot signaalit

Avainhenkilöitä

Julkaisuja

Kateryna Pereverza, Oleksii Pasichnyi, David Lazarevic, Olga Kordas (2017) Strategic planning for sustainable heating in cities: A morphological method for scenario development and selectionApplied Energy 186 (Part 2): 115-125.

Kristie L. Ebi, Stephane Hallegatte, Tom Kram, Nigel W. Arnell, Timothy R. Carter, Jae Edmonds, Elmar Kriegler, Ritu Mathur, Brian C. O'Neill, Keywan Riahi, Harald Winkler, Detlef P. Van Vuuren, Timm Zwickel (2014) A new scenario framework for climate change research : background, process, and future directionsClimatic Change 122(3): 363-372.

Lena Hallin‐Pihlatie, Jaana Rintala, Henning Sten Hansen, (2013) Integration of climate change and land‐use scenarios in nutrient leaching assessmentInternational Journal of Climate Change Strategies and Management5(3), 285-303.

Julkaistu 12.5.2017 klo 14.46, päivitetty 13.1.2023 klo 11.23
Kohderyhmä: