Älypoijun avulla reaaliaikaista tietoa öljystä arktisten olosuhteiden öljyntorjuntaan

Tiedote 15.11.2016 klo 10.54
Smart Buoy system
Älypoiju asennettiin Porvoon edustalle lokakuussa 2016. © Seppo Virtanen / Meritaito Oy

Uusi, arktisiin olosuhteisiin kehitetty navigointipoijujärjestelmä toimittaa reaaliaikaista tietoa veden öljypitoisuuksista. Järjestelmän avulla viranomaiset voivat seurata meren öljypitoisuuksia ja kohdistaa öljyntorjuntatoimenpiteet tehokkaasti. Tulevaisuudessa meriväylille asetetut poijut voivat havainnoida laittomia öljypäästöjä.

Öljysensorilla varustettu älypoiju asennettiin koekäyttöön Nesteen jalostamon edustalle Porvoon Sköldvikissä lokakuussa 2016. Jääolosuhteisiin kehitetty järjestelmä toimittaa tulevan talven aikana reaaliaikaista tietoa veden öljypitoisuudesta verkon välityksellä Suomenlahden rannikkoasemalla. Tavoitteena on kehittää uusi, kestävä järjestelmä karuihin arktisiin olosuhteisiin.

Älyteknologia luo uusia mahdollisuuksia ympäristöseurantaan

Reaaliaikaiset mittaukset ovat merkittävä edistysaskel meriveden öljypitoisuuksien seurannassa. Seurantatiedot voidaan tulevaisuudessa yhdistää suoraan öljyntorjuntaviranomaisten hälytysjärjestelmään.

Älypoijuja on jo aiemmin hyödynnetty veden laadun mittaamisessa. Poijuja on käytetty muun muassa ruoppauksessa sameuden mittaamiseen sekä merenkulun virtausten ja aaltojen tarkkailuun. Lisäksi järjestelmiä on käytetty myös leväpigmentin-, suolapitoisuus-, lämpötila- ja happipitoisuusmittauksiin Suomenlahdella ja Saaristomerellä.

Öljyvuotojen tarkkailuun tarkoitettua älypoijuteknologiaa kehitetään EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa GRACE-projektissa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE. Älypoijun kehittämistyöstä vastaa Meritaito Oy ja sen alihankkija Luode Consulting Oy.

Integrated oil spill response actions and environmental effects -projekti (GRACE) alkoi keväällä 2016 ja siinä kehitetään, vertaillaan ja arvioidaan erilaisten öljyntorjuntatoimien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmissä ilmasto-olosuhteissa. Lisäksi projektissa kehitetään vedenalaisten öljyvuotojen reaaliaikaista havainnointia sekä työkaluja öljyntorjunnassa.

 

GRACE-hankkeen verkkosivut

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön (Kuvaaja: Seppo Virtanen / Meritaito Oy ):

Lisätietoja

Seppo Virtanen, Meritaito Oy
+358 408232122, seppo.virtanen@meritaito.fi

Kirsten Jørgensen, GRACE-projektikoordinaattori, SYKE
puh. +358 295251245, kirsten.jorgensen@ymparisto.fi

 

 


Kohderyhmä: