Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Arandasta uuden sukupolven merentutkimusalus

Tiedote 26.6.2015 klo 10.46
Aranda
 

Merentutkimusalus Aranda peruskorjataan vastaamaan tulevaisuuden merentutkimuksen tarpeita. Peruskorjauksen myötä aluksen käyttökustannukset pienenevät, energiatehokkuus lisääntyy ja päästöt vähenevät. Aluksen modernisointi toimii samalla suomalaisen meriteollisuuden osaamisen lippulaivana erikoisalusten suunnittelussa ja rakentamisessa.

Peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan tänä vuonna ja se jatkuu ensi vuoteen. Varsinainen peruskorjaus ajoittuu vuosille 2017 - 2018, jolloin alus on noin puoli vuotta poissa käytöstä.

Tavoitteena aluksen käyttökustannusten pienentäminen ja käyttöiän pidentäminen

Vuonna 1989 käyttöönotettu Aranda ei enää vastaa nykyaikaisen merentutkimuksen tarpeita. Alusvaatimukset ja erityisesti monitieteelliseen ja ympärivuotiseen tutkimukseen soveltuvat laitteet ovat kehittyneet nopeasti viimeisten vuosikymmenien aikana.

 
 
Aranda hydrofon
Hydrofonin lasku vedenalaisen
melun mittausta varten.
© Jukka Pajala

”Aluksen tutkimuslaitteiston modernisoinnilla haetaan suomalaisen merentutkimustyön kansainvälisestikin korkeantasoista laadun varmistamista ja laitteiston muunneltavuuden parantamista eri tutkimustarpeita varten. Lisäksi tavoitteena on mereltä tapahtuvan viestinnän tehostaminen ja monipuolistaminen vastaamaan merellä tehtyjen kokeiden ja tutkimusten reaaliaikaista raportointia”, ylitarkastaja Jukka Pajala Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) sanoo.

Arandan peruskorjauksella tavoitellaan aluksen käyttökustannusten pienentämistä panostamalla energiatehokkaisiin ja matalapäästöisiin ratkaisuihin, jolloin alusta voi käyttää myös matalapäästöisten polttoaineiden ja muiden aluspäästöjen tutkimuksessa. Peruskorjauksella halutaan myös tuoda esille ja vahvistaa kotimaisten yritysten osaamista ja kilpailukykyä liittyen alusten energian tuottamiseen ja käyttöön, merirobotiikkaan, satelliittiviestintään, vedenalaisakustiikkaan ja laboratoriovarustukseen. Peruskorjauksen jälkeen Aranda toimii suomalaisen meriteollisuuden osaamisen lippulaivana erikoisalusten rakentamisessa.

Arandalla merkittävä rooli kansainvälisen tason merentutkimuksessa

Arandalla on tärkeä rooli kansainvälisen tason merentutkimuksen jatkumisessa Suomessa. Tulevaisuudessa sen tehtävät liittyvät pääasiassa Itämeren fysikaaliseen, kemiallis-biologiseen, meteorologiseen ja geologiseen tutkimukseen. Lisäksi alusta tullaan yhä enemmän käyttämään opetustehtävissä.

Aranda on toiminut 25 vuoden ajan suomalaisen merentutkimuksen keskuksena Itämerellä, Pohjois-Atlantilla ja Eteläisellä jäämerellä. Suomalainen arktinen osaaminen jääntutkimuksessa, talvimerenkulussa ja arktisessa teknologiassa on kansainvälisesti korkealla tasolla ja tämän osaamisen kehittämisessä on Arandalla ollut suuri merkitys. Se on mm. ainoa Perämeren jäissä toimiva merentutkimusalus. Peruskorjattu alus tarjoaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia syventää maailmalla arvostettua suomalaista arktista osaamista ja merentutkimusta.

Alus on tärkeä osa SYKEn vetämää Suomen merentutkimuksen FINMARI-konsortiota, johon kuuluvat Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus. Kaikki nämä tutkimusorganisaatiot hyödyntävät Arandaa omassa merentutkimuksessaan ja sitä käyttävät myös muut Itämeren alueen tutkimusorganisaatiot, mm. Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen laitos (SMHI).

Tietoa Arandasta ja sen ympärivuotisista tutkimusmatkoista

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jukka Pajala, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 491, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: