Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Arviointipalvelu ilmaston muutoksen vaikutuksista vesitalouteen, tulviin, kuivuuteen ja järvien säännöstelyyn

Auttaisivatko muutokset järven säännöstelykäytännössä sopeutumaan ilmaston muutoksen vaikutuksiin? Tarvitsetko arviota tulvien muuttumisesta suunnittelun avuksi, tai hallitaksesi patoturvallisuusasiat ja hulevedet muuttuvassa tilanteessa?

SYKEn hydrologista WSFS-mallia voidaan käyttää yhdessä ilmastoskenaarioiden kanssa arvioitaessa ilmaston muutoksen vaikutuksia veden korkeuksiin, tulviin ja kuivuuteen sekä hulevesivirtaamiin ja ravinnekuormitukseen.

Tulvien muutosten arvioiminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistua mm. patoturvallisuudesta ja varautua ilmaston muutokseen maankäytön suunnittelussa. Järvien säännöstelyä koskevien käytäntöjen muuttaminen on tärkeä keino sopeutua ilmaston muutoksen vaikutuksiin. WSFS-mallia käytetään arvioimaan ilmastoskenaarioiden tulevaisuuden näkymää ja erilaisten säännöstelykäytäntöjen toimivuutta ennusteiden vaihtelevissa oloissa.

 

WSFS vedenkorkeusennuste Päijänteelle

 

Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Arviointipalvelu ilmaston muutoksen vaikutuksesta virtaamiin ja veden korkeuksiin, tulviin ja kuivuuteen sekä hulevesivirtaamiin
  • Arviointipalvelu ilmaston muutoksen vaikutuksesta tulviin patoturvallisuus- ja suunnittelutehtäviä varten

 

    Julkaistu 6.4.2020 klo 15.05, päivitetty 10.6.2020 klo 14.50