Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisesti poikkeuksellisten vesitilanteiden ennustepalvelu

Auttaisiko automaattiset järvien ja jokien tulva- ja kuivuusvaroitukset ja varoitukset kattorakenteiden lumikuorman riskistä kyvyssä mukautua vaarallisiin odottamattomiin säätilanteisiin?

Suomen ympäristökeskus SYKE on kehittänyt vesistömallin WSFS-VEMALA, jolla voidaan simuloida ja ennustaa hydrologisia muuttujia, kuten järvien ja jokien veden korkeutta sekä virtaamaa, pohjaveden tasoa ja lumen vesiarvoa, mutta myös ravinnekuormitusta maa-alueilta Itämereen.

WSFS-malli on käytössä Latviassa

WSFS-VEMALA-mallissa on kaksi tärkeää osamallia; WSFS-hydrologinen malli ja VEMALA-vedenlaatumalli. VEMALA-malli simuloi ravinteiden bruttokuormitusta, pidättymistä ja nettokuormitusta Suomen maa-alueelta. VEMALA-mallia käytetään operatiivisesti.

 

Julkaistu 7.4.2020 klo 15.18, päivitetty 10.6.2020 klo 14.41