Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Järvikunnostus ja valuma-alueen hoito

Haittaako rehevyys järvesi virkistyskäyttöä? Onko teillä hajakuormituksen vähentämistarvetta?

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on asiantuntemusta järvikunnostushankkeisiin ja valuma-alueidenhoitoon. Hajakuormituksen vähentäminen on usein perusedellytys tulokselliseen järvien kunnostukseen. Osaamisemme erityisaluetta on vesien tilan parantaminen ja tieteellisen tiedon soveltaminen vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon.

Kunnostushankkeen valmistelu kattaa kohteeseen soveltuvien fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten sekä valuma-alueen käsittelymenetelmien valinnan. Monitavoitearviointimenetelmä auttaa vaihtoehtojen kustannustehokkuuden vertailussa ja varmistaa asianosaisten osallistumisen suunnitteluun. Vedenlaatua ja biologiaa seurattaessa ennen ja jälkeen kunnostuksen saadaan tietoa kunnostuksen tavoitteiden saavuttamisesta.

Runsas saalis
Runsas saalis. Kuva Ilkka Sammalkorpi.

Tuotamme seuraavat asiantuntijapalvelut valuma-alueiden hoitoon:

  • Asiantuntijapalvelu kosteikkojen suojelemiseksi ja valuma-alueiden hoitoon
  • Jätevesien käsittelyn asiantuntijapalvelu
  • Eroosion ja sedimenttien hallintapalvelu
  • Asiantuntijapalvelu maaperän ravinnetaseiden pidättämiseksi

Tuotamme seuraavat asiantuntijapalvelut järvikunnostuksiin:

  • Luonnonmukaiset rantaviivan käsittelymenetelmät
  • Kemiallinen sedimentin ravinteiden pidättämiskyvyn lisääminen
  • Ravintoverkon käsittely veden laadun ja biologisen monimuotoisuuden parantamiseksi
  • Kustannustehokkaiden kunnostusmenetelmien ja hallintamenetelmien arviointipalvelu
  • Koulutus- ja neuvontapalvelu kunnostuksesta ja valuma-alueiden hoidosta

 

Julkaistu 7.4.2020 klo 15.40, päivitetty 9.7.2020 klo 14.09