Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaivoksen lähivesistön kunnostusmenetelmien arviointipalvelu

Tarvitsevatko rikastushiekka-altaiden tai sivukivikasojen valumavedet passiivisia käsittelyratkaisuja? Onko toiminta-alueellanne tarvetta käsitellä laimeita vesiä, joiden johtaminen aktiivisiin käsittelyjärjestelmiin on kallista tai muuten hankalaa?

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn avulla voitte löytää ratkaisuja käsitellä vesiä niiden syntysijoilla. SYKE voi arvioida parhaan ja luonnolle vähiten haitallisen kunnostusmenetelmän jo kerrostuneelle tai muuten huonossa kunnossa olevalle vesistölle. Arviointi voidaan toteuttaa laboratorioanalyysien avulla tai paikan päällä ympäristölle turvallisilla testeillä.

Jotta kunnostus voidaan suorittaa turvallisesti, on tarpeen analyysein arvioida vesikerrosten happamuutta aiheuttavat ja happamoitumista vastustavat ominaisuudet sekä sekoitettavien vesimäärien suhteet. Näin voidaan saada tietoa siitä, parantaako hapettoman vesimassan ilmastaminen kohdevesistön tilaa vai haittaisiko kunnostus esim. kaloja ja muita vesieliöitä.

Koeallaskokeita Terrafamen kaivoksen alapuolisella Kivijärvellä kesällä 2018. Kuva Anssi Karppinen
Julkaistu 7.4.2020 klo 15.32, päivitetty 10.6.2020 klo 14.43