Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaivoksen vesitaseiden hallintapalvelu

Tarvitsetteko kaivoksen perustamiseen tai laajentamiseen tietoa vesitaseista? Haluatteko koota kaivosalueen ympäristömittaukset yhdeksi helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi?

Suomen ympäristökeskus SYKE on kehittänyt työkalun, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivostoiminnan tueksi. Mallilla lasketaan altaiden tulovirtaamat, virtaamat altaasta toiseen sekä vedenkorkeudet eri altaissa. Vesitasemalli on integroitavissa muihin kaivoksissa käytettäviin järjestelmiin.

Mallin avulla kaivokset voivat:

  • ennakoida vesitaseet suunnittelussa, lupakäsittelyssä ja toiminnan mitoituksessa
  • mitoittaa patoja, pumppaamoja ja vesialtaita sekä tehdä tarkasteluja eri rakennevaihtoehdoille tai vesienhallinnan järjestelyille
  • varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyys

Vesitasemallin ennusteet laaditaan reaaliaikaisten havaintojen ja sääennusteiden avulla. Kaivosalueen havaintoaineisto voidaan siirtää automaattisesti järjestelmään tai myös käsin tallentamalla. Mittaustuloksia voidaan tarkastella järjestelmän kautta kuvallisessa muodossa.

Vammalan rikastamon rikastushiekka-allas. © Sari Kauppi

Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Vesitaseiden mallinnus
  • Vesitilannetiedon hallinta

 

    Julkaistu 7.4.2020 klo 15.29, päivitetty 10.6.2020 klo 14.44