Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kemi Arctic 2015 -öljyntorjuntaharjoituksessa testataan raskasta kalustoa

Tiedote 24.3.2015 klo 12.00

KemiArctic3

Kuvat: Port of Kemi ja Jorma Rytkönen, SYKE

Suomen ympäristökeskuksen tiedote 24.3.2015

Kemin edustan merialueella 25.3. pidettävässä ”Kemi Arctic 2015” -öljyntorjuntaharjoituksessa testataan mekaanista öljyntorjuntaa ja kaukokartoitusta arktisissa oloissa. SYKEn järjestämään harjoitukseen osallistuu Rajavartiolaitoksen lentokoneen lisäksi öljyntorjuntaan jääoloissa soveltuvia aluksia mekaanisin harjakeräimin varustettuina. Tarkkailijoita osallistuu Itämeren maista sekä Arktisen neuvoston jäsenmaista.

 

Arktisten alueiden ympäristöriskit ovat kasvaneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Arktisten alueiden jäiden sulaminen, uudet merireitit ja arktisen meriliikenteen kasvaminen lisäävät päästöriskejä ja kannustavat yhä tehokkaampaan varautumiseen ja uusien öljynkeräystekniikoiden testaamiseen.

 

”Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan edellytykset meriympäristön suojelemiseksi öljypäästöiltä. Keskeinen toimija on kahdeksan maan muodostama Arktinen neuvosto, johon kuuluu Pohjoismaiden lisäksi Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat”, toteaa ulkoministeriön arktisista asioista vastaava virkamies, lähetystöneuvos René Söderman.

 

Arktisen neuvoston piirissä öljyntorjuntavalmiutta kehitetään osana erityisen valmiusryhmän työtä. ”Olemme valmistelemassa toimintaehdotusta öljyntorjunnan järjestämiseksi arktisilla alueilla tämän vuoden ministerikokoukseen”, ryhmän puheenjohtaja, Norjan merenkulkulaitoksessa työskentelevä Ole Kristian Bjerkemo kertoo.

 

Suomessa kehitetty arktisen öljyntorjunnan osaamista

 

Kemin harjoituksessa testataan tilannetta, jossa mereen kuvitellaan kahden aluksen yhteentörmäyksen jälkeen joutuneen n. 200 tonnia öljyä. Öljyntorjunta-alukset pyrkivät yhdessä keräämään jään ja sohjon seasta raskasta polttoöljyä. Itse harjoituksessa testataan lähinnä laitteita, koska harjoituksessa ei käytetä oikeaa öljyä.

 

Onnettomuuden oletetaan tapahtuneen jo maanantaina 23.3., jolloin SYKEn päivystäjä suorittaa harjoitushälytykset  HELCOMille ja Arktisen neuvoston jäsenmaille, Pohjoismaille sekä EU:lle.

 

”Suomella on hyvää osaamista jäissä kulkevien alusten ja raskaiden öljyntorjuntalaitteiden valmistamisessa”, kertoo SYKEn ympäristövahinkojen ryhmäpäällikkö Jorma Rytkönen. ”Kemin tapahtumalla haluamme kertoa sidosryhmille ja ulkomaisille kollegoille osaamisestamme ja järjestelmiemme soveltuvuudesta myös hankaliin talviolosuhteisiin”.

 

Seminaarissa syvennetään yhteistyötä ja jaetaan parhaita käytäntöjä

 

Harjoitukseen liittyvässä seminaarissa 24.3. käsitellään arktista ympäristöä, mekaanista öljynkeräystä jäissä, arktisen alueen jää- ja sääpalveluita, alusten ominaisuuksia jääolosuhteissa ja ympäristön valvontaa.

 

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Jorma Rytkönen, p. 0295 251 583, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Viestintäasiantuntija Katri Haatainen, p. 0295 251 135, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 


Kohderyhmä: