Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kestävä kaivosvesien hallintapalvelu

Suomen ympäristökeskuksella, SYKEllä, on vahva osaaminen kaivostoiminnasta luonnonvesiin kohdistuvien riskien arvioinnissa. Laadimme oppaita ja työkaluja ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointiin, ennakoimiseen ja hallintaan. Tarjoamme ympäristöasiantuntemustamme kaivostoiminnan kestävyyden varmistamiseksi sekä vesistövaikutusten minimoimiseksi kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa.

Kestävässä kaivostoiminnassa tavoitteena on avoimuus, vastuullisuus ja sosiaalinen hyväksyttävyys. Kaivoksen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät riskit tunnetaan. Kestävä kaivos toimii lupaehtojen vaatimuksia paremmalla tasolla koko elinkaarensa ajan.

Kevitsan kaivos, 2013. © Sari Kauppi

Tuotamme seuraavia palveluita:

Julkaistu 7.4.2020 klo 15.35, päivitetty 10.6.2020 klo 14.42