Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Laaduntarkkailunäytteet

  • Näytteenoton laadunvalvonta käsittää nollanäytteet, rinnakkaiset osanäytteet ja rinnakkaisnäytteet, joiden ottaminen tulisi huomioida jo näytteenottosuunnitelmassa.
  • Näytteenoton laadunvalvonnan ns. nollanäytteen tavoitteena on varmistaa, että kestävöintikemikaalit, näyteastiat, näytteenottimet ja muut näytteenotossa käytettävät välineet ovat puhtaita. Mahdollinen kontaminaatio on pääteltävissä puhtaan näytteen analyysituloksista.
  • Nollanäyte otetaan kentälle tuodusta puhtaasta vedestä samoilla menetelmillä ja välineillä kuin varsinainen näyte. ja se kuljetetaan, säilytetään ja analysoidaan kuten varsinainen näyte.
  • Mikäli nollanäytteen kontaminaation syy ei selviä eikä muiden näytteiden mahdollista kontaminaatiota voida sulkea pois, tulokset eivät ole käyttökelpoisia ja näytteenotto on uusittava.
  • Rinnakkaisosanäytteiden avulla osoitetaan näytteenoton edustavuutta tai toisinpäin matriisin heterogeenisutta
  • Rinnakkaisnäytteiden avulla varmistetaan, ettei satunnaisvirheitä aiheuttavia tekijöitä esiinny näytteenoton ja analysoinnin välisenä aikana.
  • Vertailu- ja nollanäytteitä suositellaan otettavaksi 5−10 % kaikista näytteistä.
  • Seurantanäytteenotossa tulisi näytteet ottaa aina samalla tavalla, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia.
 

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.33, päivitetty 30.12.2016 klo 15.12

Aihealue:
Kohderyhmä: