Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Muut näytteenottotarvikkeet

Näytteenotossa tarvitaan näytteenottopumpun, näytteenottimen ja näytepullojen lisäksi myös muita tarvikkeita. Tällaisia tarvikkeita ovat esimerkiksi suuri astia näytteenottopumppauksen tuoton mittaamiseksi. Lisäksi näytteenottajan tulee huolehtia, että havaintoputkien kansien samoin kuin mahdollisten tiepuomien avaimet ovat mukana.

Talvella on syytä varautua näyteputkien lukkojen sulattamiseen esimerkiksi kaasupolttimella. Lukkosulan käyttö voi aiheuttaa näytteen kontaminaatiovaaran. Talviolosuhteissa on lisäksi varauduttava siihen, että näytteenottopaikalle ei pääse autolla, jolloin näytteenottokaluston kuljettamiseen voidaan tarvita ahkiota ja suksia tai moottorikelkkaa. Näytteenottajan on kiinnitettävä huomiota myös henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja otettava mukaan muun muassa kertakäyttöisiä hanskoja, ensiapupakkaus, käsipyyhkeitä, suojalasit ja matkapuhelin.

Tarkistuslista

 • Näytteenottovälineet; pumput, ottimet
 • Näytepullot; oikeanlaatuiset ja riittävästi
 • Astia näytteenottopumppauksen tuoton mittaamiseksi
 • Lukkojenn avaimet; puomit, putket
 • Talvella lukkojen sulattamiseen tarvittavat välineet (kaasupoltin)
 • Kaluston kuljetusvälineet maastossa; esim. talvella ahkiosukset, moottorikelkka
 • Kertakäyttöiset hanskat
 • Käsipyyhkeet
 • Suojalasit
 • Tarvittaessa paikannin
 • Matkapuhelin
Julkaistu 18.1.2017 klo 11.34, päivitetty 30.12.2016 klo 15.04

Aihealue:
Kohderyhmä: