Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytepullot

  • Näytepullot valitaan tutkimuksessa tehtävien määritysten, arvioitujen pitoisuuksien sekä tutkimukselta vaadittavan tarkkuuden mukaan.
  • Polyeteenimuovista valmistetut, värittömällä kierretulpalla varustetut muovipullot soveltuvat useimpiin fysikaalis-kemiallisiin epäorgaanisten aineiden määrityksiin.
  • Lasiset, hiostulpalliset pullot soveltuvat  orgaanisten yhdisteiden analysointia varten otettaville näytteille, kaasumaisten yhdisteiden (hiilidioksidi, happi, sulfidi) näytteille, alkaliniteettinäytteille sekä pH:n ja sähkönjohtavuuden määritykseen käytettäville näytteille.
  • Näytteenottopullojen korkkien tulee olla reagoimatomia muovikorkkeja tai –tulppia tai hiotusta lasista tehtyjä tulppia.
  • Erikoisnäytteenottoon soveltuvat esimerkiksi Polytetra-fluorieteeni-pullot (PTFE-pullot).
  • Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältävät pohjavesinäytteet voidaan ottaa suoraan näyteampulleihin, joita ei avata enen näytteen analysointia.
 

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.34, päivitetty 30.12.2016 klo 14.59

Aihealue:
Kohderyhmä: