Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenotto

Tavoite

Pohjavesinäytteenottokäytäntöjen yhtenäistäminen.

 

Menettelytavat Dokumentti Vastuu

1. Laske pumppu havaintoputkeen näytteenottosuunnitelmassa esitettyyn syvyyteen ja lukitse pumppu. Varmista, että pumppu ja vesiletku ovat puhtaita ennen havaintoputkeen laskemista.

 

Näytteenottaja

2. Aloita esipumppaus, jotta otettava näyte edustaisi pohjavesivyöhykkeen vedenlaatua eikä putkessa olevaa vettä. Aloita pumppaus teholla 8-10 l/min. Veden kirkastuessa pumppaustehoa voidaan lisätä. Pumppausta jatketaan vähintään 20 minuuttia.

 

Näytteenottaja

3. Mittaa pumpatun veden määrä käyttäen apuna esimerkiksi ämpäriä.

Havaintolomake

Näytteenottaja

4. Johda pumpattu vesi mahdollisimman kauas havaintoputkesta, ettei pumpattu vesi kierrä välittömäsi maan läpi takaisin havaintoputkeen.

(1-4. Mikäli näytteenotossa käytetään noudinta, ota näyte noutimen käyttöohjeiden mukaisesti.)

 

Näytteenottaja

5. Huuhtele näytepullot ennen pullojen täyttämistä näytevedellä. Jos pullot on erikoiskäsitelty tiettyä määritystä varten tai niihin on etukäteen lisätty kemikaaleja, niin pulloja ei huuhdella.

 

Näytteenottaja

6. Täytä näytepullot annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Näytteenottaja

7. Ota näytteenoton ladunvalvontaan liittyvät nollanäytteet, rinnakkaiset osanäytteet ja rinnakkaisnäytteet   Näytteenottaja

 

Dokumentit

  • Pohjavesinäytteenoton havaintolomake
  • Putkikortti

Viiteaineisto

Mäkelä, A., Antikainen, S., Mäkinen, I., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, sarja B 10. 87 s.

Kinnunen, T. (toim.). 2005 Pohjavesitutkimusopas: käytännön ohjeita. Suomen vesiyhdistys, Helsinki. 194 s. www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf

SFS-käsikirja 147-1. 2011. Veden laatu. Osa 1:Näytteenottomenetelmät.

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.27, päivitetty 2.3.2020 klo 15.00

Aihealue:
Kohderyhmä: