Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenotto- ja analyysisuunnitelma

Suunnitelmassa esitetään tarvittavassa laajuudessa

 1. Näytteenoton tavoitteet
 2. Näytteenottoaikataulu
 3. Näytteenoton piiriin kuuluvien havaintoputkien lukumäärä ja sijainti sekä putkikortit tai vastaavat tiedot; esim. putken materiaali, sisähalkaisija, siivilätiedot sekä putken että pohjaveden pinnan korkeustiedot
 4. Näytteistä tehtävät analyysit
 5. Tarvittavien näytepullojen tyyppi ja määrä
 6. Käytettävä pumppauskalusto ja muu näytteenottovälineistö sekä niiden toimintaperiaate
 7. Työsuojelu näytteenotossa
 8. Toimenpiteet kontaminaation välttämiseksi näytteenotossa
 9. Näytteenottojärjestys
 10. Ohjeet vedenpinnan ja vesipatsaan paksuuden mittaamista
 11. Näytteenottotapa, -syvyys ja pumppausvesien hallinta
 12. Näyteastioiden täyttämisohjeet
 13. Otettavat laadunvarmistus ja kontrollinäytteet
 14. Toimintaohjeet kenttävälineistön kalibrointiin
 15. Kentällä tehtävät määritykset
 16. Näytteiden esikäsittely
 17. Näytteiden pakkaamisohjeet ja toimittaminen laboratorioon
 18. Tiedot mahdollisista poikkeamista työohjeesta
 19. Tiedot havaintoputkien ja mahdollisten lukollisten puomien avaimista
 20. Näytteenoton toimeksiannon vastuuhenkilö ja yhteystiedot
 

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.29, päivitetty 11.1.2017 klo 13.46

Aihealue:
Kohderyhmä: