Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenottovälineistön huolto ja puhdistus

  • Näytteenottopumput tulee huoltaa laitevalmistajan ohjekirjan mukaisesti, jotta pumppujen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä ja pumput toimisivat luotettavasti. Osan huoltotoimenpiteistä voi tehdä pumpun käyttäjä, mutta osa vaatii erityisosaamista ja ne tulisi tehdä valtuutetuissa huoltoliikkeissä.
  • Näytteenottoletkut tulee puhdistaa huolellisesti jokaisen näytteenottokerran jälkeen. Näytteenottoletkun läpi juoksutetaan puhdasta vettä ja letku huuhdellaan myös ulkopuolelta.
  • Näytteenottimien huolto ja puhdistus voidaan tehdä pääsääntöisesti käyttäjän toimesta. Näytteenottimien toimivuus varmistetaan ennen näytteenottoa ja tarvittaessa tehdään ottimien huolto ja kunnostus. Näytteenottimet puhdistetaan huolellisesti jokaisen näytteenottokerran jälkeen. Kertakäyttöiset näytteenottimet poistetaan käytöstä näytteenoton jälkeen.
 

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.30, päivitetty 30.12.2016 klo 15.33

Aihealue:
Kohderyhmä: