Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteiden käsittely maastossa ja kenttämääritykset

Tavoite

Parantaa näytteiden säilyvyyttä sekä suodattaa näytteistä kiinteä aines pois, jotta voidaan määrittää pohjaveteen liuenneita aineita. Näytteiden käsittelyn ja kenttämääritysten yhtenäistäminen.

 

Menettelytavat Dokumentti Vastuu

1. Suodata tarvittaessa sameat näytteet näytteenottosuunnitelman tai ohjeiden mukaisesti. Suodatus parantaa erityisesti vesinäytteiden metallimääritysten, kuten rauta- ja mangaanimääritysten, luotettavuutta.

 

Näytteenottaja

2. Kestävöi näytteet ohjeiden mukaisesti. Kestävöintiin käytettävien kemikaalien tulee olla puhtaita eivätkä ne saa aiheuttaa kontaminaatioriskiä.

 

Pohjavesiasiantuntija

3. Tee tarvittavat kenttämääritykset. Tyypillisiä kentällä määritettäviä parametrejä ovat sameus, lämpötila, happipitoisuus, pH, sähkönjohtavuus, rautapitoisuus, mangaanipitoisuus sekä hiilidioksidipitoisuus.

 

Näytteenottaja

 

Dokumentit

  • Näytteenottopöytäkirja

Viiteaineisto

Mäkelä, A., Antikainen, S., Mäkinen, I., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät. Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, sarja B 10. 87 s.

Kinnunen, T. (toim.). 2005 Pohjavesitutkimusopas: käytännön ohjeita. Suomen vesiyhdistys, Helsinki. 194 s. www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.28, päivitetty 2.3.2020 klo 14.59

Aihealue:
Kohderyhmä: