Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjaveden pinnan korkeuden ja havaintoputken syvyyden mittaaminen

Tavoite

Varmistaa pohjaveden pinnan korkeuden ja havaintoputken syvyyden luotettava mittaustulos. Ohjeen avulla voidaan määrittää luotettavasti pohjaveden pinnan korkeus käyttämällä joko elektronisella anturilla varustettua mittanauhaa tai mittaluodilla varustettua manuaalista mittanauhaa. Lisäksi ohje soveltuu havaintoputken syvyyden mittaamiseen.

 

Menettelytavat

Dokumentti

Vastuu

1. Varmista ennen maastoon lähtöä, että mittanauha on ehjä ja elektronisen mittanauhan anturi antaa ääni- ja/tai valosignaalin.

 

Näytteenottaja

2. Merkitse havaintopaikan nimi, havainnoinnin päivämäärä ja ajankohta havaintolomakkeeseen, siltä osin kun tietoja ei ole täytetty etukäteen.

Havaintolomake

Näytteenottaja

3. Avaa havaintoputken kansi ja poista se.

 

Näytteenottaja

4. Arvioi pohjaveden pinnan korkeuden taso havaintopisteessä aiemmista havainnoista tai putkikortista.

 

Näytteenottaja

5. Puhdista mittanauhan anturi tislatulla vedellä ennen sen laskemista havaintoputkeen

 

Näytteenottaja

6. Käännä virta päälle mittariin ja varmista, että mittarin ääni- ja/tai valosignaali toimii.

 

Näytteenottaja

7. Laske mittanauhan päässä oleva anturi havaintoputkeen. Kun anturi on lähellä arvioitua pohjavedenpintaa, niin laske mittanauhaa hyvin hitaasti alaspäin, jotta voit havaita signaalin mahdollisimman tarkasti. Anturi antaa ääni- tai valosignaalin osuessaan veden pintaan.

 

Näytteenottaja

8. Lue mittanauhan mitta-asteikolta lukema varsinaisen havaintoputken pään korkeudelta, kun anturi antaa äänisignaalin. Merkitse havaintolomakkeeseen tulokset 1 cm:n tarkkuudella. Varsinainen havaintoputki on suojaputken sisällä oleva putki.

Havaintolomake

Näytteenottaja

9. Mikäli käytät manuaalista mittaluodilla varustettua mittanauhaa, pohjaveden pinta määritetään kuulohavainnon perusteella, joka syntyy mittaluodin osuessa pohjaveden pintaan.

 

Näytteenottaja

10. Tee korkeusmittaus vähintään kolme kertaa mittaustulosten varmistamiseksi. Nosta anturi mittausten välillä noin 15 cm vedenpinnan yläpuolelle ja laske anturi uudestaan kunnes se kohtaa vedenpinnan. Mittaustulosten tulisi yleensä erota keskenään alle 0,1 % eli 10 metrissä ero saisi olla 1 cm.

 

Näytteenottaja

11. Merkitse saadut tulokset havaintolomakkeeseen.

Havaintolomake

Näytteenottaja

12. Laske pohjaveden pinnan korkeudet. Mikäli mittaustulokset ovat ristiriitaisia, selvitä syy ja jatka mittaamista kunnes tulokset ovat toistettavia.

 

Näytteenottaja

13. Vertaa tuloksia aikaisempiin havaintotuloksiin. Mikäli mittaustulokset poikkeavat merkittävästi, tee mittaus uudestaan.

 

Näytteenottaja

14. Mittaa havaintoputken syvyys, joko mittanauhalla tai videokameran avulla. Merkitse mittaustulos havaintolomakkeeseen.

Havaintolomake

Näytteenottaja

15. Toista kohdat 7-11 näytteenoton päätyttyä, mikäli havaintoputkesta otetaan näytteitä pumppaamalla.

 

Näytteenottaja

16. Merkitse havaintolomakkeeseen havainnon kohdalle NA, mikäli havaintoputkessa ei ole pohjavettä. Havaintolomake Näytteenottaja
17. Sulje mittari ja poista mittanauha varovasti havaintoputkesta. Käytä mahdollisuuksien mukaan mittanauhan ohjainta, jotta mittanauha ei hankaudu putken reunoissa.   Näytteenottaja
18. Sulje havaintoputken kansi.   Näytteenottaja
19. Puhdista mittanauha ja anturi jokaisen mittauksen jälkeen, jotta mahdollista ristiin kontaminoitumista ei tapahtuisi havaintopaikkojen välille. Puhdistus tehdään vetämällä mittanauha ja anturi puhtaan tislatulla vedellä kostutetun puhtaan liinan läpi.   Näytteenottaja
20. Merkitse havaintolomakkeeseen sääolotiedot ja niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset havaintojen aikana. Havaintolomake Näytteenottaja
21. Dokumentoi näytteenotossa tapahtuneet epätavalliset tapahtumat, kuten veden putoaminen putkeen tai lähialueella tapahtuvat pumppaukset. Havaintolomake Näytteenottaja
22. Toimita havaintotiedot työntilaajalle ja/tai tallenna ne POVET-tietojärjestelmään. Havaintolomake Näytteenottaja

 

Dokumentit

  • Havaintolomake

Viiteaineisto

Rintala, J. & Suokko, T. 2008. Pohjavesinäytteenotto -Nykytila ja kehitystarpeet SY48/2008.

Kinnunen, T. (toim.). 2005 Pohjavesitutkimusopas: käytännön ohjeita. Suomen vesiyhdistys. www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf

Hydrologiset havainnot. Hydrologisen seurannan kenttätöiden toimintakäsikirja. Pohjaveden pinnankorkeuden mittaaminen: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Hydrologiset_havainnot

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.26, päivitetty 2.3.2020 klo 14.57

Aihealue:
Kohderyhmä: